Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Neuca SA (NEU) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
1 999 058 1 845 697 1 697 427 1 674 926
39 179 30 604 34 538 28 947
39 677 33 593 33 987 28 285
30 693 26 865 27 697 21 623
-27 159 49 650 -5 343 -15 753
6 754 136 240 19 214 -31 191
-12 372 -10 902 -12 132 -15 375
-21 541 -75 688 -12 425 30 813
2 645 011 2 691 376 2 572 295 2 498 934
2 025 089 2 103 792 1 999 399 1 956 082
59 021 72 479 83 394 96 794
1 966 068 2 031 313 1 916 005 1 859 288
612 360 578 797 563 934 533 583
4 663 4 410 4 442 4 433
4 663,16 4 410,03 4 456,55 4 432,63
131,32 131,25 126,54 120,38
6,58 6,09 6,22 4,88
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
7 077 194 6 945 703 6 568 700 5 795 092
139 106 119 391 76 613 102 455
140 191 121 177 78 688 104 533
111 727 101 284 93 070 85 347
-3 592 40 112 27 577 -12 835
175 049 180 402 202 556 27 696
-77 582 -48 397 -215 170 17 160
-101 059 -91 893 40 191 -57 691
2 691 376 2 681 376 2 566 577 1 917 666
2 103 792 2 153 187 2 102 153 1 507 010
72 479 122 185 170 096 74 396
2 031 313 2 031 002 1 932 057 1 432 614
578 797 517 005 454 995 405 753
4 410 4 449 4 554 4 513
4 410,03 4 449,00 4 553,77 4 512,77
131,25 116,21 99,92 89,91
25,34 22,77 20,44 18,91
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
NEUCA 339,90 +0,27 1,69
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
REDWOOD HOLDING 1,34 +27,62 0,13
PLATYNOWE INWESTYCJE 0,74 +25,42 0,01
INVESTMENT FRIENDS 0,38 +11,76 0,01
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
SYGNITY 3,00 -17,13 0,31
INTERBUD LUBLIN 0,70 -11,39 0,00
STARHEDGE 0,51 -8,93 0,00