Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Neuca SA (NEU) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
1 809 702 1 778 809 1 999 058 1 845 697
27 837 16 104 39 179 30 604
28 104 16 556 39 677 33 593
21 701 11 806 30 693 26 865
-31 316 31 842 -27 159 49 650
2 726 -13 759 6 754 136 240
-33 807 10 226 -12 372 -10 902
-235 35 375 -21 541 -75 688
2 781 218 2 707 889 2 645 011 2 691 376
2 155 346 2 103 648 2 025 089 2 103 792
44 056 51 817 59 021 72 479
2 111 290 2 051 831 1 966 068 2 031 313
619 930 596 762 612 360 578 797
4 677 4 663 4 663 4 410
4 663,16 4 663,16 4 663,16 4 410,03
132,94 127,97 131,32 131,25
4,65 2,53 6,58 6,09
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
7 077 194 6 945 703 6 568 700 5 795 092
139 106 119 391 76 613 102 455
140 191 121 177 78 688 104 533
111 727 101 284 93 070 85 347
-3 592 40 112 27 577 -12 835
175 049 180 402 202 556 27 696
-77 582 -48 397 -215 170 17 160
-101 059 -91 893 40 191 -57 691
2 691 376 2 681 376 2 566 577 1 917 666
2 103 792 2 153 187 2 102 153 1 507 010
72 479 122 185 170 096 74 396
2 031 313 2 031 002 1 932 057 1 432 614
578 797 517 005 454 995 405 753
4 410 4 449 4 554 4 513
4 410,03 4 449,00 4 553,77 4 512,77
131,25 116,21 99,92 89,91
25,34 22,77 20,44 18,91
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
NEUCA 274,50 -0,36 0,13
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 0,74 +8,82 0,00
ADIUVO INVESTMENTS 14,10 +6,82 0,02
PLAYWAY 87,20 +6,34 1,38
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
GRAVITON CAPITAL 0,65 -14,47 0,00
ZPUE 172,00 -6,52 0,00
ERGIS 5,06 -6,30 0,16