Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 986 4872 137 4321 950 4461 867 122
Zysk (strata) z działalności operacyjnej37 55246 96132 09930 040
Zysk (strata) brutto38 26247 00832 22030 678
Zysk (strata) netto28 86136 30723 69924 065
Przepływy netto-33 01738 5563 933-41 683
Przepływy netto z działalności operacyjnej61 32537 847128 718140 504
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-36 532-27 006-46 246-19 696
Przepływy netto z działalności finansowej-57 81027 715-78 539-162 491
Aktywa razem3 208 0313 221 6893 115 7922 956 168
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 574 9592 545 8642 460 9032 325 558
Zobowiązania długoterminowe221 604211 31586 36339 795
Zobowiązania krótkoterminowe2 353 3552 334 5492 374 5402 285 763
Kapitał własny631 955674 630653 622629 792
Kapitał zakładowy4 5374 5374 5334 628
Liczba akcji (tys. szt.)4 536,544 536,544 532,794 628,30
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)139,30148,71144,20136,07
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)6,368,005,235,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 753 2637 485 2347 077 1946 945 703
Zysk (strata) z działalności operacyjnej127 007121 747139 106119 391
Zysk (strata) brutto129 633123 728140 191121 177
Zysk (strata) netto98 27494 497111 727101 284
Przepływy netto2 914-38 930-3 59240 112
Przepływy netto z działalności operacyjnej121 935121 764175 049180 402
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-141 795-52 659-77 582-48 397
Przepływy netto z działalności finansowej22 774-108 035-101 059-91 893
Aktywa razem3 115 7922 909 9582 690 4462 681 376
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 460 9032 258 2372 103 7922 153 187
Zobowiązania długoterminowe86 36330 99272 479122 185
Zobowiązania krótkoterminowe2 374 5402 227 2452 031 3132 031 002
Kapitał własny653 622645 554577 867517 005
Kapitał zakładowy4 5334 6784 4104 449
Liczba akcji (tys. szt.)4 532,794 677,734 410,034 449,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)144,20138,01131,03116,21
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)21,6820,2025,3422,77
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport