Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 005 0541 986 4872 137 4321 950 446
Zysk (strata) z działalności operacyjnej38 32937 55246 96128 473
Zysk (strata) brutto36 12638 26247 00834 924
Zysk (strata) netto27 96728 86136 30725 888
Przepływy netto-5 163-33 01738 5563 933
Przepływy netto z działalności operacyjnej-14 44061 32537 847114 086
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-38 577-36 532-27 006-46 246
Przepływy netto z działalności finansowej47 854-57 81027 715-63 907
Aktywa razem3 269 8623 208 0313 221 6893 115 792
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 651 6762 574 9592 545 8642 460 903
Zobowiązania długoterminowe164 450221 604211 31586 363
Zobowiązania krótkoterminowe2 487 2262 353 3552 334 5492 374 540
Kapitał własny617 050631 955674 630653 622
Kapitał zakładowy4 5484 5374 5374 533
Liczba akcji (tys. szt.)4 547,964 536,544 536,544 532,79
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)135,68139,30148,71144,20
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)6,156,368,005,71
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 753 2637 485 2347 077 1946 945 703
Zysk (strata) z działalności operacyjnej127 007121 747139 106119 391
Zysk (strata) brutto129 633123 728140 191121 177
Zysk (strata) netto98 27494 497111 727101 284
Przepływy netto2 914-38 930-3 59240 112
Przepływy netto z działalności operacyjnej121 935121 764175 049180 402
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-141 795-52 659-77 582-48 397
Przepływy netto z działalności finansowej22 774-108 035-101 059-91 893
Aktywa razem3 115 7922 909 9582 690 4462 681 376
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 460 9032 258 2372 103 7922 153 187
Zobowiązania długoterminowe86 36330 99272 479122 185
Zobowiązania krótkoterminowe2 374 5402 227 2452 031 3132 031 002
Kapitał własny653 622645 554577 867517 005
Kapitał zakładowy4 5334 6784 4104 449
Liczba akcji (tys. szt.)4 532,794 677,734 410,034 449,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)144,20138,01131,03116,21
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)21,6820,2025,3422,77
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport