Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 664 8092 681 4602 454 5502 234 061
Zysk (strata) z działalności operacyjnej38 85238 01117 85811 761
Zysk (strata) brutto26 48138 11881 38717 091
Zysk (strata) netto20 11225 35978 05013 298
Przepływy netto10 345-25 30633 115-2 846
Przepływy netto z działalności operacyjnej43 86257 20182 017101 851
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-31 534-60 848-10 550-16 090
Przepływy netto z działalności finansowej-1 983-21 659-38 352-88 607
Aktywa razem3 975 9414 116 6863 886 2163 476 503
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 737 8733 231 8753 708 0133 375 178
Zobowiązania długoterminowe239 997385 502236 022235 375
Zobowiązania krótkoterminowe3 497 8762 846 3733 471 9913 139 803
Kapitał własny238 068847 290178 203101 325
Kapitał zakładowy4 4704 4324 4254 419
Liczba akcji (tys. szt.)4 469,914 431,994 425,214 419,26
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)53,26191,1840,2722,93
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,505,7217,643,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 864 2589 244 8878 272 3657 753 263
Zysk (strata) z działalności operacyjnej198 189212 071156 692132 472
Zysk (strata) brutto202 233193 448154 545125 923
Zysk (strata) netto150 655141 791117 26595 271
Przepływy netto41 955-56 30846 3122 914
Przepływy netto z działalności operacyjnej300 198324 671202 247141 158
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-145 485-146 914-135 937-141 795
Przepływy netto z działalności finansowej-112 758-234 065-19 9983 551
Aktywa razem4 116 6863 641 7073 451 2193 221 528
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 231 8752 870 2942 807 5992 582 623
Zobowiązania długoterminowe385 502323 631152 592195 669
Zobowiązania krótkoterminowe2 846 3732 546 6632 655 0072 386 954
Kapitał własny847 290766 357642 230637 638
Kapitał zakładowy4 4324 3874 5624 533
Liczba akcji (tys. szt.)4 431,990,004 562,084 532,79
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)191,18140,78140,67
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)33,9925,7021,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport