Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 311 8611 261 0931 001 917875 309
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 44829 4568 41818 422
Zysk (strata) brutto13 75930 33410 45420 164
Zysk (strata) netto11 93123 9608 29416 222
Przepływy netto34 554-16 813-51 40935 795
Przepływy netto z działalności operacyjnej41 505-9 276-47 10338 820
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-564-3 488-628100
Przepływy netto z działalności finansowej-6 387-4 049-3 678-3 125
Aktywa razem687 120803 713677 019648 860
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania440 184562 208459 445439 280
Zobowiązania długoterminowe21 00515 04614 26135 030
Zobowiązania krótkoterminowe419 179547 162445 184404 250
Kapitał własny246 936236 075212 000203 698
Kapitał zakładowy8 1988 1988 1988 198
Liczba akcji (tys. szt.)8 197,828 197,828 197,828 197,82
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)30,1228,8025,8624,85
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,462,921,011,98
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 450 1803 367 4623 005 0022 531 575
Zysk (strata) z działalności operacyjnej68 74472729 89640 946
Zysk (strata) brutto74 711-22124 00037 538
Zysk (strata) netto60 40711020 70530 379
Przepływy netto2 128-57 60767 307-146 169
Przepływy netto z działalności operacyjnej23 946-29 20020 117-140 937
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 580-1 090-3 014-9 894
Przepływy netto z działalności finansowej-17 238-27 31750 2044 662
Aktywa razem687 120603 285618 520580 291
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania440 184410 040408 199484 371
Zobowiązania długoterminowe21 00513 67925 30637 275
Zobowiązania krótkoterminowe419 179396 361382 893447 096
Kapitał własny246 936187 476201 30285 588
Kapitał zakładowy8 1988 1988 1985 832
Liczba akcji (tys. szt.)8 197,828 197,828 197,825 831,80
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)30,1222,8724,5614,68
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)7,370,012,535,21
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport