Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-03-14
UNT Zawarcie umowy o gwarancję ubezpieczeniową
99,80
+1,40
2023-03-07
UNT Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży 90 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
106,40
-0,38
2023-02-22
UNT Zawarcie kolejnych umów na zakup wagonów kolejowych o istotnej łącznej wartości
107,00
0,00
2023-02-08
UNT Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał i cały 2022 rok
110,20
-0,54
2023-02-03
UNT Zawarcie przez UNIMOT Investments sp. z o.o. przyrzeczonej warunkowej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
106,80
+1,12
2023-01-31
UNT Zawarcie przez Emitenta i UNIMOT Investments sp. z o.o. porozumienia w sprawie zabezpieczenia akcyzowego w związku z planowaną transakcją nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. oraz zabezpieczenie przez Emitenta zobowiązań w postaci wystawienia weksla in blanco
109,20
+4,95
2023-01-25
UNT Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
107,20
+1,49
2023-01-09
UNT Zawarcie przez Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
91,00
+2,53
2022-12-30
UNT Odstąpienie od publikacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2023 r. z powodu braku możliwości oszacowania wpływu zewnętrznych czynników niezależnych od Emitenta oraz planowanego nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
91,00
-1,21
2022-12-21
UNT Podpisanie przez spółkę zależną od Emitenta drugiego aneksu do Umowy Kredytów zawartej w związku z finansowaniem nabycia akcji Lotos Terminale S.A.
90,90
0,00
2022-12-09
UNT Ustalenie nowego terminu wyłączności prowadzenia negocjacji i zawarcia warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży 100 proc. udziałów w Olavion sp. z o.o.
89,00
+0,79
2022-12-01
UNT Udzielenie poręczeń związanych z umową dotyczącą rozbudowy terminala paliw w Szczecinie
89,30
+1,46
2022-11-16
UNT QSr 3/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
81,50
0,00
2022-11-14
UNT Ustalenie istotnych warunków transakcji nabycia przez Emitenta 100% udziałów w spółce działającej w branży transportu kolejowego
74,10
+5,26
2022-11-04
UNT Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2022 r.
76,20
-1,18
2022-09-30
UNT Podpisanie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytów zawartej w związku z finansowaniem nabycia akcji Lotos Terminale S.A.
52,40
0,00
2022-09-30
UNT Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy dotyczącej zakupu wagonów kolejowych do przewozu paliw
54,60
-2,38
2022-09-02
UNT Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
64,70
+2,16
2022-08-31
UNT PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
67,00
0,00
2022-08-16
UNT Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 r.
64,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 20
  • Następna strona