Trwa ładowanie...
bDABrRHF

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 283 4641 041 3181 145 4381 311 861
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 24419 592-13 82312 448
Zysk (strata) brutto2 37623 085-15 77913 759
Zysk (strata) netto1 98218 561-13 02411 931
Przepływy netto-14 353-61 256123 12634 554
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4 639-41 624124 54841 505
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 889-5101 547-564
Przepływy netto z działalności finansowej-5 825-19 122-2 969-6 387
Aktywa razem660 952715 397719 544687 120
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania426 334476 567488 961440 184
Zobowiązania długoterminowe27 79717 0909 39121 005
Zobowiązania krótkoterminowe398 537459 477479 570419 179
Kapitał własny234 618238 726230 583246 936
Kapitał zakładowy8 1988 1988 1988 198
Liczba akcji (tys. szt.)8 197,828 197,828 197,828 197,82
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)28,6229,1228,1330,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,242,26-1,591,46
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 450 1803 367 4623 005 0022 531 575
Zysk (strata) z działalności operacyjnej68 74472729 89640 946
Zysk (strata) brutto74 711-22124 00037 538
Zysk (strata) netto60 40711020 70530 379
Przepływy netto2 128-57 60767 307-146 169
Przepływy netto z działalności operacyjnej23 946-29 20020 117-140 937
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 580-1 090-3 014-9 894
Przepływy netto z działalności finansowej-17 238-27 31750 2044 662
Aktywa razem687 120603 285618 520580 291
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania440 184410 040408 199484 371
Zobowiązania długoterminowe21 00513 67925 30637 275
Zobowiązania krótkoterminowe419 179396 361382 893447 096
Kapitał własny246 936187 476201 30285 588
Kapitał zakładowy8 1988 1988 1985 832
Liczba akcji (tys. szt.)8 197,828 197,828 197,825 831,80
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)30,1222,8724,5614,68
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)7,370,012,535,21
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bDABrRIn