Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 325 0312 839 8132 088 218
Zysk (strata) z działalności operacyjnej144 15633 0768 314
Zysk (strata) brutto140 26430 1406 057
Zysk (strata) netto114 74225 2814 022
Przepływy netto48 7903 864-100 575
Przepływy netto z działalności operacyjnej51 5496 243-81 047
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3 2473 522-14 560
Przepływy netto z działalności finansowej-6 006-5 901-4 968
Aktywa razem2 133 2551 231 2881 311 274
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 692 665905 4131 010 498
Zobowiązania długoterminowe89 69992 29772 257
Zobowiązania krótkoterminowe1 602 966813 116938 241
Kapitał własny440 861326 149300 917
Kapitał zakładowy8 1988 1988 198
Liczba akcji (tys. szt.)8 197,828 197,828 197,82
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)53,7839,7836,71
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)14,003,080,49
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 193 0134 819 4884 464 943
Zysk (strata) z działalności operacyjnej104 41049 25583 507
Zysk (strata) brutto96 35343 73274 711
Zysk (strata) netto76 25235 15660 407
Przepływy netto-195 059112 3962 128
Przepływy netto z działalności operacyjnej-139 954150 62123 946
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-18 992-7 669-4 580
Przepływy netto z działalności finansowej-36 113-30 556-17 238
Aktywa razem1 231 288790 335687 120
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania905 413524 454440 184
Zobowiązania długoterminowe92 29752 69021 005
Zobowiązania krótkoterminowe813 116471 764419 179
Kapitał własny326 149265 980246 936
Kapitał zakładowy8 1988 1988 198
Liczba akcji (tys. szt.)8 197,828 197,828 197,82
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)39,7832,4530,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)9,304,297,37
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport