Trwa ładowanie...
bDJDqCXV

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 342 5161 041 3181 176 8951 311 861
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 61019 592-15 91912 448
Zysk (strata) brutto98223 085-12 80513 759
Zysk (strata) netto91118 561-10 61611 931
Przepływy netto-12 967-61 256142 40434 554
Przepływy netto z działalności operacyjnej-5 113-41 624146 51541 505
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 193-510-189-564
Przepływy netto z działalności finansowej-3 661-19 122-3 922-6 387
Aktywa razem698 827715 397762 430687 120
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania459 083476 567526 162440 184
Zobowiązania długoterminowe32 63217 09014 74721 005
Zobowiązania krótkoterminowe426 451459 477511 415419 179
Kapitał własny239 637238 726236 268246 936
Kapitał zakładowy8 1988 1988 1988 198
Liczba akcji (tys. szt.)8 197,828 197,828 197,828 197,82
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)29,2329,1228,8230,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,112,26-1,291,46
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 450 1803 367 4623 005 0022 531 575
Zysk (strata) z działalności operacyjnej68 74472729 89640 946
Zysk (strata) brutto74 711-22124 00037 538
Zysk (strata) netto60 40711020 70530 379
Przepływy netto2 128-57 60767 307-146 169
Przepływy netto z działalności operacyjnej23 946-29 20020 117-140 937
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 580-1 090-3 014-9 894
Przepływy netto z działalności finansowej-17 238-27 31750 2044 662
Aktywa razem687 120603 285618 520580 291
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania440 184410 040408 199484 371
Zobowiązania długoterminowe21 00513 67925 30637 275
Zobowiązania krótkoterminowe419 179396 361382 893447 096
Kapitał własny246 936187 476201 30285 588
Kapitał zakładowy8 1988 1988 1985 832
Liczba akcji (tys. szt.)8 197,828 197,828 197,825 831,80
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)30,1222,8724,5614,68
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)7,370,012,535,21
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bDJDqCYD