Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
UNIMOT: strona spółki
23.04.2024, 17:19

UNT Uzupełnienie informacji o ostatecznym rozliczeniu transakcji nabycia akcji LOTOS Terminale S.A. (obecnie: UNIMOT Terminale sp. z o.o.)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2024 z 19 kwietnia 2024 r. Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje, że w ramach prowadzonych prac nad sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r. została zidentyfikowana okoliczność, która nie wpływa na wysokość ostatecznego rozliczenia transakcji nabycia akcji LOTOS Terminale, ale ma istotny wpływ na prezentację tego wyniku.
Zarząd przypomina, że zysk z tytułu okazyjnego nabycia ukształtował się na poziomie 435 mln zł, w tym: 1. Wartość godziwa zapłaty z tytułu przejęcia w kwocie 390 mln zł, w tym środki zapłacone w dniu przejęcia: 267 mln zł i zdyskontowany szacunek płatności warunkowej: 123 mln zł, 2. Wartość godziwą nabytych aktywów w kwocie 1 285 mln zł, w tym aktywa trwałe: 956 mln zł i aktywa obrotowe: 329 mln zł; 3. Wartość przejętych zobowiązań w kwocie 460 mln zł; Zarząd Emitenta w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 6/2024 z 19 kwietnia 2024 r. zwraca uwagę, że szacunek płatności warunkowej związanej z mechanizmem wyliczenia dopłaty za przejęte akcje LOTOS Terminale w ujęciu niezdyskontowanym wyniósł 245 mln zł, w ujęciu zdyskontowanym 123 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące ostatecznego rozliczenia transakcji nabycia akcji LOTOS Terminale zostaną zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2023 r.

Inne komunikaty