Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję ()
Zysk (strata) na jedną akcję ()
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ()
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ()
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ()
2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
132 244 117 810 137 568 113 617
27 931 18 549 26 311 21 678
25 016 12 491 14 782 17 601
18 840 7 138 8 252 12 699
15 377 13 095 17 056 -18 143
35 885 42 147 33 219 31 043
-18 060 -107 093 -16 710 -10 293
-2 448 78 041 547 -38 893
940 068 900 259 893 906 841 161
529 935 483 282 473 978 434 427
329 723 326 657 307 292 277 119
200 212 156 625 166 686 157 308
403 613 411 020 400 449 389 578
1 445 1 443 1 443 1 442
28 903,98 28 835,73 28 835,73 28 809,75
13,96 14,25 13,89 13,52
0,65 0,25 0,29 0,44
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję ()
Zysk (strata) na jedną akcję ()
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ()
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ()
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ()
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
465 613 415 144 325 583 200 570
78 629 80 863 63 951 23 854
54 289 15 400 15 400 6 655
35 325 53 756 4 332 3 792
2 087 -3 811 17 813 27 478
113 639 113 591 88 000 37 956
-67 795 -92 613 -160 755 -407 719
-43 757 -24 789 90 568 397 241
893 906 852 196 749 879 569 820
473 978 443 471 392 300 324 225
307 292 330 132 293 426 247 211
166 686 113 339 98 874 77 014
400 449 392 258 341 903 234 051
1 443 1 434 1 413 1 231
28 835,73 28 676,52 28 252,78 6 220 101
13,89 13,68 12,10 0,04
1,23 1,88 0,15 0,00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
Wirtualna Polska Holding SA 50,00 +0,00 0,02
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Introl SA 3,70 +22,92 0,13
Getin Holding SA 0,26 +13,04 6,00
Tower Investments SA 26,70 +10,33 1,70
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji 0,08 -20,00 0,00
Mostostal Płock SA 6,00 -10,45 0,02
PBG SA 0,09 -10,00 0,15