Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję ()
Zysk (strata) na jedną akcję ()
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ()
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ()
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ()
2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
113 617 110 884 103 544 122 955
21 678 21 918 8 722 26 840
17 601 17 665 4 241 -24 854
12 699 12 820 1 554 23 355
-18 143 -4 078 7 252 -7 556
31 043 17 603 31 774 31 606
-10 293 -25 256 -15 536 -29 616
-38 893 3 575 -8 986 -9 546
841 161 866 724 851 539 852 196
434 427 471 701 438 181 443 471
277 119 333 137 316 697 330 132
157 308 138 564 121 484 113 339
389 578 378 743 395 463 392 258
1 442 1 441 1 435 1 434
28 809,75 28 698,62 28 698,62 28 676,52
13,52 13,20 13,78 13,68
0,44 0,45 0,05 0,81
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję ()
Zysk (strata) na jedną akcję ()
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ()
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ()
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ()
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
415 144 325 583 200 570 38 323
80 863 63 951 23 854 1 622
15 400 15 400 6 655 1 634
53 756 4 332 3 792 1 618
-3 811 17 813 27 478 2 644
113 591 88 000 37 956 11 679
-92 613 -160 755 -407 719 -8 974
-24 789 90 568 397 241 -61
852 196 749 879 569 820 85 215
443 471 392 300 324 225 12 093
330 132 293 426 247 211 1 327
113 339 98 874 77 014 10 766
392 258 341 903 234 051 70 094
1 434 1 413 1 231 378
28 676,52 28 252,78 6 220 101 6 220 101
13,68 12,10 0,04 0,01
1,88 0,15 0,00 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
Wirtualna Polska Holding SA 53,20 +0,00 0,07
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Kerdos Group SA w upadłości 0,02 +100,00 0,00
Bumech SA w restrukturyzacji 0,39 +34,48 1,79
Agroton Plc 5,94 +24,79 0,50
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Regnon SA w restrukturyzacji 0,15 -16,67 0,00
DGA SA 6,12 -15,00 0,12
LW Bogdanka SA 55,10 -11,41 2,21