Notowania

Wirtualna Polska Holding SA (WPL)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów143 799132 244117 810137 568
Zysk (strata) z działalności operacyjnej28 90927 93118 54926 311
Zysk (strata) brutto27 60425 01612 49114 782
Zysk (strata) netto21 43618 8407 1388 252
Przepływy netto-17 35215 37713 09517 056
Przepływy netto z działalności operacyjnej51 91035 88542 14733 219
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-47 255-18 060-107 093-16 710
Przepływy netto z działalności finansowej-22 007-2 44878 041547
Aktywa razem891 799940 068900 259893 906
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania458 598529 935483 282473 978
Zobowiązania długoterminowe325 652329 723326 657307 292
Zobowiązania krótkoterminowe132 946200 212156 625166 686
Kapitał własny429 874403 613411 020400 449
Kapitał zakładowy1 4471 4451 4431 443
Liczba akcji (tys. szt.)28 941,2628 903,9828 835,7328 835,73
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)14,8513,9614,2513,89
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,740,650,250,29
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów465 613415 144325 583200 570
Zysk (strata) z działalności operacyjnej78 62980 86363 95123 854
Zysk (strata) brutto54 28915 40015 4006 655
Zysk (strata) netto35 32553 7564 3323 792
Przepływy netto2 087-3 81117 81327 478
Przepływy netto z działalności operacyjnej113 639113 59188 00037 956
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-67 795-92 613-160 755-407 719
Przepływy netto z działalności finansowej-43 757-24 78990 568397 241
Aktywa razem893 906852 196749 879569 820
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania473 978443 471392 300324 225
Zobowiązania długoterminowe307 292330 132293 426247 211
Zobowiązania krótkoterminowe166 686113 33998 87477 014
Kapitał własny400 449392 258341 903234 051
Kapitał zakładowy1 4431 4341 4131 231
Liczba akcji (tys. szt.)28 835,7328 676,5228 252,786 220 101,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)13,8913,6812,100,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,231,880,150,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport