Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów213 153250 022225 104218 183
Zysk (strata) z działalności operacyjnej45 49971 00863 32555 895
Zysk (strata) brutto54 31678 96564 22553 473
Zysk (strata) netto43 40561 70353 40641 120
Przepływy netto46 64224 181-4 281-134 576
Przepływy netto z działalności operacyjnej59 16552 27951 83966 459
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 646-21 339-41 256-30 538
Przepływy netto z działalności finansowej-10 877-6 759-14 864-170 497
Aktywa razem1 310 6151 262 9471 191 3621 181 346
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania522 251519 635510 098555 639
Zobowiązania długoterminowe282 513301 780315 161320 601
Zobowiązania krótkoterminowe239 738217 855194 937235 038
Kapitał własny772 099728 744667 929613 188
Kapitał zakładowy1 4631 4621 4621 461
Liczba akcji (tys. szt.)29 257,0829 246,2029 237,9129 225,46
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)26,3924,9222,8420,98
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,482,111,831,41
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów00708 700
Zysk (strata) z działalności operacyjnej38 224-36 725129 945
Zysk (strata) brutto42 662-40 95798 853
Zysk (strata) netto42 662-40 96868 998
Przepływy netto5182 0667 288
Przepływy netto z działalności operacyjnej83 997-1 231188 986
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 4004 047-109 147
Przepływy netto z działalności finansowej-81 079-750-72 551
Aktywa razem420 493464 9891 145 069
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania35 99981 032631 942
Zobowiązania długoterminowe26 19263 087426 587
Zobowiązania krótkoterminowe9 80717 945205 355
Kapitał własny384 494383 957500 881
Kapitał zakładowy1 4621 4571 451
Liczba akcji (tys. szt.)29 246,200,0029 011,83
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)13,1517,27
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,462,38
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport