Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2022-06-28
WPL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.
97,80
-0,82
2022-06-24
WPL Uchwała Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021
94,00
+2,13
2022-06-24
WPL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku
94,00
+2,13
2022-05-31
WPL Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
99,80
+1,20
2022-05-27
WPL Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
98,50
+1,52
2022-05-17
WPL QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
101,60
0,00
2022-04-25
WPL Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F w ramach programu opcji menedżerskich i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
103,20
0,00
2022-04-04
WPL Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej Restaumatic sp. z o.o.
114,00
+4,56
2022-03-22
WPL Wniosek Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021 i pozytywna opinia Rady Nadzorczej Spółki
105,00
0,00
2022-02-15
WPL Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
117,80
+2,89
2022-02-03
WPL Rozpoznanie wpłaty za akcje esky.pl S.A. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta
131,80
-2,28
2022-01-26
WPL Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
132,00
+0,76
2022-01-24
WPL Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych
132,20
-0,15
2021-12-22
WPL Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta porozumienia uznającego dług i odsuwającego w czasie obowiązek zapłaty ceny za akcje eSky.pl S.A. z siedzibą w Katowicach
140,00
0,00
2021-11-16
WPL QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
154,00
0,00
2021-11-12
WPL Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
153,20
-1,44
2021-10-28
WPL Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
144,80
+0,83
2021-09-24
WPL Osiągnięcie 100% udziałów w kapitale zakładowym Nocowanie.pl sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przez spółkę zależną
135,60
-1,92
2021-08-24
WPL Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding S.A.
129,00
0,00
2021-08-24
WPL PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
120,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 15
  • Następna strona