Trwa ładowanie...
bDYAsSjp

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów96 35891 65591 24098 448
Zysk (strata) z działalności operacyjnej19 07251 917-82 113-1 526
Zysk (strata) brutto-68 17733 772-94 226-31 793
Zysk (strata) netto-68 71621 640-82 565-37 373
Przepływy netto449 514259 65829 792-32 687
Przepływy netto z działalności operacyjnej39 98752 97215 88239 037
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej6 484-29 457-26 694-8 257
Przepływy netto z działalności finansowej401 590238 96138 465-56 461
Aktywa razem6 831 4136 450 3236 185 7436 257 952
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 747 7063 317 9503 404 0723 387 822
Zobowiązania długoterminowe3 438 8592 827 6262 855 9402 869 915
Zobowiązania krótkoterminowe308 847490 324548 132517 907
Kapitał własny3 107 5833 157 3462 806 0422 893 904
Kapitał zakładowy123 294123 294112 085112 085
Liczba akcji (tys. szt.)123 293,79123 293,791 120 852,691 120 852,69
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)25,2025,612,502,58
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,560,18-0,07-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów377 701366 660333 777324 403
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-12 650345 578159 062111 629
Zysk (strata) brutto-160 424350 051203 302200 406
Zysk (strata) netto-167 014358 888217 261-534 613
Przepływy netto706 277-286 865152 739273 039
Przepływy netto z działalności operacyjnej147 878205 58885 29384 821
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-57 924-394 032484 905196 158
Przepływy netto z działalności finansowej622 555-97 760-415 269-6 466
Aktywa razem6 831 4136 385 1355 837 6686 062 664
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 747 7063 447 9903 037 3273 254 621
Zobowiązania długoterminowe3 438 8592 932 9262 478 9172 419 091
Zobowiązania krótkoterminowe308 847515 064558 410835 530
Kapitał własny3 107 5832 960 0942 816 9342 821 521
Kapitał zakładowy123 294112 085112 0851 116 174
Liczba akcji (tys. szt.)123 293,791 120 852,691 120 852,691 116 120,54
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)25,202,642,512,53
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,350,320,19-0,48
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDYAsSjX