Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2016Q42015Q42014Q42013Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów000733
Zysk (strata) z działalności operacyjnej000-1 635
Zysk (strata) brutto000-3 235
Zysk (strata) netto000-5 556
Przepływy netto000-169
Przepływy netto z działalności operacyjnej0002 492
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej000-2 611
Przepływy netto z działalności finansowej000-50
Aktywa razem13 60517 20430 07672 624
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania60 35357 46157 12358 113
Zobowiązania długoterminowe2 8303 23219 58622 791
Zobowiązania krótkoterminowe57 52354 23037 53735 322
Kapitał własny-46 707-40 223-27 04014 489
Kapitał zakładowy431431431431
Liczba akcji (tys. szt.)43 085,6943 085,6943 085,6943 085,69
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-1,08-0,93-0,630,34
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,000,00-0,13
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2016201520142013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów91 0372 5422 053
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 792-3 274-19 808-28 318
Zysk (strata) brutto-17 792-38 701-49 817-31 968
Zysk (strata) netto-18 064-38 790-50 067-31 749
Przepływy netto0-2316-247
Przepływy netto z działalności operacyjnej-117-19-2274 208
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej97-4-560
Przepływy netto z działalności finansowej200299-4 455
Aktywa razem13 60517 20430 07672 624
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania60 35357 46157 12358 113
Zobowiązania długoterminowe2 8303 23219 58622 791
Zobowiązania krótkoterminowe57 52354 23037 53735 322
Kapitał własny-46 707-40 223-27 04014 489
Kapitał zakładowy431431431431
Liczba akcji (tys. szt.)43 085,6943 085,6943 085,6943 085,69
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-1,08-0,93-0,630,34
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,42-0,90-1,16-0,74
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport