Trwa ładowanie...
bETsKCtN
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów541 534533 867525 317649 398
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 72653 61116 077145 724
Zysk (strata) brutto13 05752 75115 310167 975
Zysk (strata) netto10 35543 99418 311173 599
Przepływy netto-29 99032 035-66 27027 500
Przepływy netto z działalności operacyjnej-28 16629 444-65 31322 121
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 7602 704-8815 724
Przepływy netto z działalności finansowej-64-113-76-345
Aktywa razem597 213577 426602 897630 619
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania224 472214 677284 406330 316
Zobowiązania długoterminowe92 21894 21598 296100 325
Zobowiązania krótkoterminowe132 254120 462186 110229 991
Kapitał własny373 852363 871319 895301 617
Kapitał zakładowy2 0042 0042 0042 004
Liczba akcji (tys. szt.)20 037,0020 037,0020 037,0016 957,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)18,6618,1615,9617,79
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,522,200,9110,24
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 062 2361 640 9611 603 9031 699 689
Zysk (strata) z działalności operacyjnej156 8331 376-24 393-50 972
Zysk (strata) brutto179 4852 208-25 199-57 079
Zysk (strata) netto185 1102 208-23 708-56 392
Przepływy netto28 942-7 7748 099-67 059
Przepływy netto z działalności operacyjnej23 581-3 29431 57261 270
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej5 780520211 184
Przepływy netto z działalności finansowej-419-5 000-23 494-129 513
Aktywa razem630 619541 681562 020630 805
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania330 316442 483455 738507 985
Zobowiązania długoterminowe100 3257405 756
Zobowiązania krótkoterminowe229 991442 409455 738502 229
Kapitał własny301 61799 198115 787130 548
Kapitał zakładowy2 0041 6961 6961 696
Liczba akcji (tys. szt.)16 957,0016 957,0016 957,0016 957,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)17,795,856,837,70
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)10,920,13-1,40-3,33
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bETsKCuv