Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 140391 9961 996
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 259-645-950-950
Zysk (strata) brutto-1 312-1 209-1 513-1 513
Zysk (strata) netto-1 310-1 193-1 496-1 496
Przepływy netto140-4739090
Przepływy netto z działalności operacyjnej-147-495-3251 012
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej00173173
Przepływy netto z działalności finansowej28621241241
Aktywa razem39 48036 48238 59538 595
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania15 44715 25316 17316 173
Zobowiązania długoterminowe3 8492 9412 9412 941
Zobowiązania krótkoterminowe11 59712 31213 23213 232
Kapitał własny24 03421 22922 42222 422
Kapitał zakładowy16 45616 45616 45616 456
Liczba akcji (tys. szt.)411 412,27411 412,27411 412,27411 412,27
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,060,050,050,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,00-0,00-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 28333 76365 19263 035
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 037-7 285-14 366-20 911
Zysk (strata) brutto-3 715-11 080-33 000-24 760
Zysk (strata) netto-3 699-11 214-33 195-28 516
Przepływy netto-25-333-3 9771 170
Przepływy netto z działalności operacyjnej-898-8 711-13 841-34 360
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej183152685717
Przepływy netto z działalności finansowej6908 2269 17934 813
Aktywa razem38 59540 56346 318121 409
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 17314 44353 108111 207
Zobowiązania długoterminowe2 9414 8324 68243 582
Zobowiązania krótkoterminowe13 2329 61048 42667 625
Kapitał własny22 42226 121-6 79110 202
Kapitał zakładowy16 45616 45617 5798 978
Liczba akcji (tys. szt.)411 412,27411 412,27439 465,21224 440,21
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,050,06-0,010,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,03-0,08-0,13
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)