Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2022-12-20
MRG Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect
0,17
0,00
2022-11-03
MRG Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect
0,17
0,00
2022-07-13
MRG Informacja w sprawie praw do znaku towarowego merlin.pl
0,17
0,00
2022-04-19
MRG Informacja w sprawie wznowienia działalności sklepu internetowego merlin.pl
0,30
-7,00
2022-04-11
MRG Korekta raportu bieżącego ESPI nr 9/2022
0,36
-3,03
2022-04-08
MRG Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta – Merlin Buy Sp. z o.o. umowy ramowej 
w zakresie obsługi magazynowej oraz przygotowania i spedycji towarów
0,38
-6,32
2022-04-04
MRG Informacja w sprawie zawarcia umowy lock-up na akcjach Emitenta
0,37
0,00
2022-04-04
MRG Informacja w sprawie zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych
0,37
0,00
2022-03-31
MRG Informacja w sprawie zawarcia umowy lock-up na akcjach Emitenta
0,35
0,00
2022-03-30
MRG Informacja w sprawie zawarcia umowy lock-up na akcjach Emitenta
0,40
0,00
2022-03-23
MRG Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej
0,23
+25,22
2022-03-21
MRG Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej
0,24
+4,17
2022-03-18
MRG Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej
0,14
+7,14
2022-03-18
MRG Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej
0,14
+7,14
2021-12-09
MRG Podpisanie umowy przez spółkę zależną Emitenta
0,16
-2,16
2021-11-25
MRG Wydanie zakazu zapłaty przeciwko spółce zależnej
0,17
0,00
2021-07-07
MRG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
0,18
+9,60
2021-06-17
MRG Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy
0,18
0,00
2021-06-10
MRG Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
0,19
-0,26
2021-06-02
MRG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
0,19
+0,53
  • Poprzednia strona
  • z 11
  • Następna strona