Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MRG Dwa zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Pana Artura Górskiego oraz Pana Januarego Ciszewskiego.
W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomień.

Załączniki

Inne komunikaty