Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MRG Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zapoznał się z zawiadomieniem wysłanym do Spółki w sobotę 27 kwietnia 2024 r., sporządzonym w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczącym zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach.
W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia.

Załączniki

Inne komunikaty