Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MRG Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 3 listopada 2022 roku powziął informację o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o wykonywanie czynności animatora rynku NewConnect dla akcji Emitenta, zawartej w dniu 8 czerwca 2020 roku z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
W konsekwencji ww. umowa, ulegnie rozwiązaniu w dniu 8 listopada 2022 roku.

Inne komunikaty