Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MRG Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 16 stycznia 2024 r. złożył w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarcy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne.
W załączniku do wniosku przedstawiono m. in. wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego wdrożenie przywróci Spółce zdolność do wykonywania zobowiązań. We wstępnym planie restrukturyzacyjnym opisano analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej Spółki. Wskazano też opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych, a także związanych z nimi kosztów wraz z harmonogramem ich wdrożenia oraz sposobem ich sfinansowania.

Inne komunikaty