Trwa ładowanie...
Notowania

MRG Korekta raportu bieżącego ESPI nr 9/2022

Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w
wyniku omyłki pisarskiej w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 8 kwietnia 2022 roku raporcie bieżącym ESPI nr 9/2022, Emitent błędnie wskazał reprezentację Spółki upoważnioną do autoryzacji niniejszego komunikatu. Prawidłowa reprezentacja spółki upoważniona do zatwierdzenia raportu bieżącego ESPI nr 9/2022 to Pan Robert Boruc – Członek Zarządu.

Inne komunikaty