Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-07-08
APN Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A.
22,80
+0,44
2024-06-11
APN Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 11 czerwca 2024 r.
21,50
0,00
2024-06-11
APN Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 11 czerwca 2024 r.
21,50
0,00
2024-06-11
APN Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
21,90
-3,20
2024-05-24
APN QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25,40
0,00
2024-05-17
APN Treść projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 czerwca 2024 r.
23,20
-0,43
2024-05-15
APN Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 11 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał
23,20
0,00
2024-05-07
APN Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2023 oraz w sprawie terminów dywidendy
23,00
0,00
2024-05-07
APN Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 r.
23,20
-1,72
2024-04-24
APN Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok
22,90
0,00
2024-04-15
APN Powiadomienie o transakcji na akcjach APLISENS S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
23,20
0,00
2024-04-11
APN Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
23,10
+0,43
2024-04-11
APN Powiadomienie o transakcji na akcjach APLISENS S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
23,10
+0,43
2024-04-08
APN Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii I
23,00
+0,43
2024-04-05
APN Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu giełdowego
23,00
0,00
2024-03-28
APN SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
23,20
0,00
2024-03-28
APN RR /2023: formularz dla raportów rocznych
23,20
0,00
2024-03-27
APN Warunkowa rejestracja akcji serii I Spółki w KDPW
22,80
+2,63
2024-03-08
APN Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
22,80
-0,88
2024-03-07
APN Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki
22,80
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 32
  • Następna strona