Trwa ładowanie...
bEajBlaZ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 3692 3512 1654 830
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 1966615562 879
Zysk (strata) brutto1 1756495042 826
Zysk (strata) netto1 1205294022 265
Przepływy netto-166-1 014442167
Przepływy netto z działalności operacyjnej32-9141 348188
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej32-2-11-16
Przepływy netto z działalności finansowej-231-98-895-5
Aktywa razem46 73543 26341 47040 565
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania34 79332 13930 92730 545
Zobowiązania długoterminowe5321 5861 433604
Zobowiązania krótkoterminowe34 26230 55229 49429 941
Kapitał własny11 40210 71710 0279 448
Kapitał zakładowy453453453453
Liczba akcji (tys. szt.)4 529,414 529,414 529,414 529,41
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,522,372,212,09
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,250,120,090,50
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 67413 70910 9908 712
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 2804 4122 073-1 664
Zysk (strata) brutto5 1434 1471 715-1 990
Zysk (strata) netto4 1583 2581 334-2 132
Przepływy netto-5711 633-124-1 983
Przepływy netto z działalności operacyjnej-5472 6241 004-1 704
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej40107-117
Przepływy netto z działalności finansowej-28-992-1 236-163
Aktywa razem46 73544 93234 16329 028
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania34 79337 24829 81926 116
Zobowiązania długoterminowe53270620 93422 742
Zobowiązania krótkoterminowe34 26236 5428 8853 374
Kapitał własny11 4027 1783 9272 503
Kapitał zakładowy453453453453
Liczba akcji (tys. szt.)4 529,414 529,414 529,414 529,41
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,521,580,870,55
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,920,720,29-0,47
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEajBlbH