Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 0532 3922 4741 438
Zysk (strata) z działalności operacyjnej64-72800-215
Zysk (strata) brutto17-119780-215
Zysk (strata) netto-3-171644-220
Przepływy netto-51-421 809-1 164
Przepływy netto z działalności operacyjnej88-1 1891 993-683
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej000-39
Przepływy netto z działalności finansowej-1401 147-184-442
Aktywa razem48 98548 36850 63147 892
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania37 75137 22539 12437 089
Zobowiązania długoterminowe28 20031 20128 2041 093
Zobowiązania krótkoterminowe9 5516 02510 92035 996
Kapitał własny10 90410 88811 16510 474
Kapitał zakładowy453453453453
Liczba akcji (tys. szt.)4 529,414 529,414 529,414 529,41
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,412,402,462,31
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,040,14-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 09312 67413 70910 990
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6164 9614 4122 073
Zysk (strata) brutto5444 8234 1471 715
Zysk (strata) netto3593 8723 2581 334
Przepływy netto1 031-5711 633-124
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 8957742 6241 004
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej840107
Przepływy netto z działalności finansowej-871-1 349-992-1 236
Aktywa razem50 63146 21544 93234 163
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania39 12434 77137 24829 819
Zobowiązania długoterminowe28 20423 26124 57420 934
Zobowiązania krótkoterminowe10 92011 51112 6748 885
Kapitał własny11 16511 0507 1783 927
Kapitał zakładowy453453453453
Liczba akcji (tys. szt.)4 529,414 529,414 529,414 529,41
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,462,441,580,87
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,080,850,720,29
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)