Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-07-18
BST Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
21,00
0,00
2024-07-17
BST Informacje o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
21,20
-0,94
2024-07-12
BST Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w pierwszym półroczu 2024 roku oraz samym drugim kwartale 2024 roku.
20,60
0,00
2024-07-04
BST Rejestracja zmian Statutu BEST S.A.
20,80
-2,88
2024-06-20
BST Informacja o transakcji na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
21,40
0,00
2024-06-18
BST Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 18 czerwca 2024 r.
21,40
0,00
2024-06-18
BST Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BEST S.A., które odbyło się 18 czerwca 2024 roku
21,40
0,00
2024-06-05
BST Zmiana uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
21,00
+1,90
2024-06-04
BST Informacje o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
21,00
0,00
2024-06-04
BST Zakończenie subskrypcji akcji serii J
21,00
0,00
2024-05-29
BST QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21,00
0,00
2024-05-24
BST Złożenie oferty nabycia akcji Kredyt Inkaso S.A.
20,20
0,00
2024-05-22
BST Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
20,20
0,00
2024-05-20
BST Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
20,20
0,00
2024-05-14
BST Zawarcie aneksu do umowy kredytu z Santander Bank Polska S.A.
20,40
0,00
2024-05-08
BST Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2024 roku, zawierającego kwartalną informację finansową za I kwartał 2024 roku
20,00
+1,00
2024-05-08
BST Przydział obligacji serii AA2
20,00
+1,00
2024-04-25
BST Emisja obligacji serii AA2
20,60
-2,91
2024-04-12
BST Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w pierwszym kwartale 2024 roku.
20,60
0,00
2024-04-05
BST SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
21,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 68
  • Następna strona