Trwa ładowanie...
bESLZRuJ
Notowania

BNP Paribas Bank Polska SA (BNP)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody z tytułu odsetek842 538820 989808 563845 247
Przychody z tytułu prowizji311 808303 557304 436314 772
Wynik na działalności bankowej1 250 3201 173 0821 170 4801 222 405
Wynik na działalności operacyjnej354 064317 419354 229349 163
Zysk (strata) brutto268 631233 873275 832264 702
Zysk (strata) netto153 859131 957163 986167 466
Przepływy pieniężne netto-107 277-128 4871 229 446526 772
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-237 049-200 8401 639 208-4 756 540
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-37 8291 846-251 4182 988 124
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej167 60170 507-158 3442 295 188
Aktywa razem127 616 365124 022 771122 095 011119 577 288
Zobowiązania wobec Banku Centralnego105 5700084 675
Zobowiązania wobec sektora finansowego5 403 8545 779 7604 910 4536 824 894
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego99 035 85595 971 66594 687 97490 051 004
Kapitał własny12 188 07712 158 14812 104 53212 030 527
Kapitał zakładowy147 519147 519147 419147 419
Współczynnik wypłacalności17,5718,0818,8118,65
Liczba akcji (tys. szt.)147 518,78147 518,78147 418,92147 418,92
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)82,6282,4282,1181,61
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,040,901,111,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody z tytułu odsetek3 602 7964 188 0832 983 8292 665 218
Przychody z tytułu prowizji1 132 0511 060 165724 714601 481
Wynik na działalności bankowej4 752 2284 640 8973 048 7152 706 193
Wynik na działalności operacyjnej1 429 4761 154 144682 018659 751
Zysk (strata) brutto1 110 567872 955468 896453 885
Zysk (strata) netto733 095614 694360 378279 707
Przepływy pieniężne netto-1 127 8891 407 756-17 752959 582
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 699 366325 762-8 446 0372 563 565
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 506 8351 618 8027 759 955-1 377 597
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 679 580-536 808668 330-226 386
Aktywa razem119 577 288109 954 142109 022 51972 655 491
Zobowiązania wobec Banku Centralnego84 675000
Zobowiązania wobec sektora finansowego6 824 8944 485 2643 976 4693 891 235
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego90 051 00486 134 98487 191 70856 328 897
Kapitał własny12 030 52711 159 38310 559 8136 559 463
Kapitał zakładowy147 419147 419147 41984 238
Współczynnik wypłacalności18,6515,0514,6313,75
Liczba akcji (tys. szt.)147 418,92147 418,92147 418,9297 538,32
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)81,6175,7071,6367,25
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,974,172,442,87
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bESLZRvr