Trwa ładowanie...
bEJlnHnV
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody z tytułu odsetek172 002200 578255 883225 056
Przychody z tytułu prowizji173 972195 678181 836156 357
Wynik na działalności bankowej426 747941 606542 710447 437
Wynik na działalności operacyjnej129 269572 08215 277194 495
Zysk (strata) brutto90 554535 904-15 731165 527
Zysk (strata) netto72 736394 858-57 938114 670
Przepływy pieniężne netto10 548 75501 934 873252 160
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-256 39710 829 4421 963 204271 468
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 905-11 511-31 537-12 109
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 871-3 054-2 813-2 750
Aktywa razem57 661 49058 821 08160 941 53860 201 680
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego1 639 1762 753 1005 118 8612 320 660
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego43 278 95544 088 15243 393 90645 614 795
Kapitał własny7 595 3917 610 1817 580 9677 581 393
Kapitał zakładowy522 638522 638522 638522 638
Współczynnik wypłacalności20,8021,4022,5020,40
Liczba akcji (tys. szt.)130 659,60130 659,60130 659,60130 659,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)58,1358,2458,0258,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,563,02-0,440,88
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody z tytułu odsetek1 118 8821 406 4791 304 5141 351 410
Przychody z tytułu prowizji645 163653 409638 961664 602
Wynik na działalności bankowej2 104 6322 221 0762 154 0942 067 921
Wynik na działalności operacyjnej440 855755 914916 040784 472
Zysk (strata) brutto317 277658 192828 668707 080
Zysk (strata) netto172 395480 124638 852535 566
Przepływy pieniężne netto722 779-3 678 1176 960 393-158 297
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej836 998-3 104 8737 640 575622 529
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-106 401-69 027-116 760-88 164
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-13 837-504 270-572 947-680 189
Aktywa razem60 941 53851 978 54349 304 71443 037 596
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego5 118 8612 125 4951 402 2331 568 376
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego43 393 90639 787 80238 334 34532 136 698
Kapitał własny7 580 9677 074 6557 056 7506 938 883
Kapitał zakładowy522 638522 638522 638522 638
Współczynnik wypłacalności22,5017,2016,8017,90
Liczba akcji (tys. szt.)130 659,60130 659,60130 659,60130 659,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)58,0254,1554,0153,11
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,323,674,894,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEJlnHoD