Trwa ładowanie...
bEKyNQSZ
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-10-14
BHW Wpływ zmiany stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
50,90
+2,16
2021-10-08
BHW Infor Informacja o powołaniu Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
50,50
0,00
2021-09-13
BHW Stwierdzenie niespełnienia się warunku wypłaty dywidendy za 2019 r.
47,25
0,00
2021-08-20
BHW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
47,00
0,00
2021-07-20
BHW Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy
44,95
0,00
2021-07-01
BHW Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w drugim półroczu 2021 r. oraz wysokości indywidualnego wskaźnika ST dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.
46,15
0,00
2021-06-17
BHW Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.
47,60
-0,53
2021-06-17
BHW Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za 2020 oraz niepodzielonego zysku za 2019 rok
47,60
-0,53
2021-06-17
BHW Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.
47,60
-0,63
2021-06-17
BHW Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
47,60
-0,63
2021-06-15
BHW Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2020 rok i niepodzielonego zysku za 2019 rok
48,70
+1,33
2021-06-14
BHW Informacja o proponowanym podziale zysku netto za 2020 rok i niepodzielonego zysku z 2019 roku
47,30
0,00
2021-05-26
BHW Informacja o decyzji członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. o nie ubieganiu się o wybór do Rady Nadzorczej Banku w następnej kadencji.
43,15
-0,35
2021-05-26
BHW Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Banku
43,15
-0,81
2021-05-26
BHW Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej Banku
43,15
-0,81
2021-05-26
BHW Informacja o treści uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 r.
43,15
-0,81
2021-05-26
BHW Informacja o powołaniu członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
43,15
-0,23
2021-05-21
BHW Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 r.
42,10
+0,71
2021-05-21
BHW Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 17 czerwca 2021 r.
42,10
+0,83
2021-05-18
BHW Zmiana perspektywy ratingowej na stabilną oraz potwierdzenie ocen ratingowych („IDR”) Banku Handlowego w Warszawie S.A. przez agencję Fitch Ratings
42,45
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 56
  • Następna strona
bEKyNQTH