Trwa ładowanie...
bETAGCHp
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody z tytułu odsetek100 754103 475102 516108 166
Przychody z tytułu prowizji44 08643 58646 90447 802
Wynik na działalności bankowej146 229148 856149 356156 307
Wynik na działalności operacyjnej29 73510 0057 752-356 777
Zysk (strata) brutto29 73510 0057 752-356 777
Zysk (strata) netto23 8754 7442 120-357 458
Przepływy pieniężne netto-468 888484 106-25 366-292 585
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-467 077492 79941 058-118 642
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej6 999-1 441-57 691-169 154
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 810-7 252-8 733-4 789
Aktywa razem19 498 38619 675 00319 941 15720 505 829
Zobowiązania wobec Banku Centralnego411 185445 210582 364732 743
Zobowiązania wobec sektora finansowego0000
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego15 942 13716 050 19816 066 73516 560 715
Kapitał własny1 920 3091 904 9661 915 1371 913 170
Kapitał zakładowy929 477929 477929 477929 477
Współczynnik wypłacalności15,5715,8915,5414,86
Liczba akcji (tys. szt.)92 947,6792 947,6792 947,6792 947,67
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)20,6620,5020,6020,58
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,260,050,02-3,85
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody z tytułu odsetek518 582627 590628 304663 541
Przychody z tytułu prowizji171 918132 065135 027144 464
Wynik na działalności bankowej614 890586 794578 398597 117
Wynik na działalności operacyjnej-285 753110 18888 52771 708
Zysk (strata) brutto-285 753110 18888 52771 708
Zysk (strata) netto-306 93471 99463 72846 062
Przepływy pieniężne netto791 917-45 566-796 858-89 081
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej967 02822 053184 714171 815
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-141 27215 382-234 952-207 279
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-33 839-83 001-746 620-53 617
Aktywa razem20 505 82918 486 99718 251 02519 676 720
Zobowiązania wobec Banku Centralnego732 743595 667571 784479 534
Zobowiązania wobec sektora finansowego0000
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego16 560 71514 914 98114 799 10915 463 833
Kapitał własny1 913 1702 199 9302 137 5661 852 837
Kapitał zakładowy929 477929 477929 477628 732
Współczynnik wypłacalności14,8616,3917,9515,01
Liczba akcji (tys. szt.)92 947,6792 947,6792 947,6762 873,25
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)20,5823,6723,0029,47
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-3,300,780,690,73
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bETAGCHX