Trwa ładowanie...
bDXWNoOJ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 342 6311 406 8451 231 3971 573 706
Zysk (strata) z działalności operacyjnej89 916-103 63935 90231 910
Zysk (strata) brutto419 413-108 57745 553-20 306
Zysk (strata) netto394 206-116 49836 546-35 148
Przepływy netto50 0448 434-35 299-35 797
Przepływy netto z działalności operacyjnej-185 780177 966753-3 821
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej333 865-72 757-69 964-77 545
Przepływy netto z działalności finansowej-98 041-96 77533 91245 569
Aktywa razem4 098 7784 696 0324 720 5554 867 122
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 465 1843 424 0203 252 6123 414 194
Zobowiązania długoterminowe634 777648 107679 7951 137 601
Zobowiązania krótkoterminowe1 812 8802 056 0272 555 8032 260 151
Kapitał własny1 612 5401 170 3801 322 3711 287 840
Kapitał zakładowy248 906248 906248 906248 906
Liczba akcji (tys. szt.)240 000,00240 000,00240 000,00240 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,724,885,515,37
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,64-0,480,15-0,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 554 5796 259 5196 099 5646 290 336
Zysk (strata) z działalności operacyjnej54 089210 298229 603335 445
Zysk (strata) brutto336 083-23 123203 052245 499
Zysk (strata) netto279 106-87 97771 350173 005
Przepływy netto-12 61865 237-87 00013 492
Przepływy netto z działalności operacyjnej-10 882455 417215 034321 502
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej113 599-538 799-287 129-231 490
Przepływy netto z działalności finansowej-115 335148 619-14 905-76 520
Aktywa razem4 098 7784 788 3724 236 7574 109 581
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 465 1843 253 3152 441 8502 387 491
Zobowiązania długoterminowe634 7771 160 871747 559670 489
Zobowiązania krótkoterminowe1 812 8802 076 1471 674 0041 696 979
Kapitał własny1 612 5401 346 5091 216 2321 131 468
Kapitał zakładowy248 906248 906248 906248 906
Liczba akcji (tys. szt.)240 000,00240 000,00240 000,00240 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,725,615,074,71
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,16-0,370,300,72
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bDXWNoPr