Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 702 6261 607 4201 599 8321 605 810
Zysk (strata) z działalności operacyjnej56 2677 09458 54354 683
Zysk (strata) brutto44 5784 63774 59730 693
Zysk (strata) netto31 906-11 86140 85216 827
Przepływy netto38 66365 3685 608-3 775
Przepływy netto z działalności operacyjnej95 177179 58131 853-33 809
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej62 17541 67652 85441 586
Przepływy netto z działalności finansowej-118 689-155 889-79 099-11 552
Aktywa razem4 284 4974 220 6364 365 5194 338 757
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 488 0022 473 9322 620 1692 639 665
Zobowiązania długoterminowe537 080527 214534 389567 118
Zobowiązania krótkoterminowe1 910 5861 905 8151 976 1162 056 121
Kapitał własny1 768 0501 720 2051 721 3431 677 111
Kapitał zakładowy248 906248 906248 906248 906
Liczba akcji (tys. szt.)240 000,00240 000,00240 000,00240 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,377,177,176,99
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,13-0,050,170,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 264 0005 554 5796 259 519
Zysk (strata) z działalności operacyjnej170 2054 071210 298
Zysk (strata) brutto152 220336 083-23 123
Zysk (strata) netto72 795279 106-87 977
Przepływy netto34 890-12 61865 237
Przepływy netto z działalności operacyjnej152 813-10 882455 417
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej104 623113 599-538 799
Przepływy netto z działalności finansowej-222 546-115 335148 619
Aktywa razem4 220 6364 098 7784 788 372
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 473 9322 465 1843 253 315
Zobowiązania długoterminowe527 214634 7771 160 871
Zobowiązania krótkoterminowe1 905 8151 812 8802 076 147
Kapitał własny1 720 2051 612 5401 346 509
Kapitał zakładowy248 906248 906248 906
Liczba akcji (tys. szt.)240 000,00240 000,00240 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,176,725,61
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,301,16-0,37
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport