Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów677 3611 607 420459 3501 605 810
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 5747 09449 27654 683
Zysk (strata) brutto18 5244 6373 57330 693
Zysk (strata) netto13 299-11 861-11 90516 827
Przepływy netto-5 63965 36815 705-3 775
Przepływy netto z działalności operacyjnej-9 494179 581-56 467-33 809
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej44 75041 67675 62141 586
Przepływy netto z działalności finansowej-40 895-155 889-3 449-11 552
Aktywa razem2 548 4304 220 6362 718 6964 338 757
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 156 4782 473 9321 092 1012 639 665
Zobowiązania długoterminowe148 174527 214124 360567 118
Zobowiązania krótkoterminowe1 008 3041 905 815967 7412 056 121
Kapitał własny1 391 9521 720 2051 626 5951 677 111
Kapitał zakładowy248 906248 906248 906248 906
Liczba akcji (tys. szt.)240 000,00240 000,00240 000,00240 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,807,176,786,99
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,06-0,05-0,050,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 917 7251 183 3001 382 688
Zysk (strata) z działalności operacyjnej71 229985 95730 913
Zysk (strata) brutto-226 9541 228 015-174 340
Zysk (strata) netto-259 7621 176 737-173 789
Przepływy netto22 042-2 8946 475
Przepływy netto z działalności operacyjnej112 197-19 46692 047
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-57 588217 91790 879
Przepływy netto z działalności finansowej-32 567-201 345-176 451
Aktywa razem2 513 4622 545 0491 636 337
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 146 137947 2571 207 007
Zobowiązania długoterminowe135 481226 581282 230
Zobowiązania krótkoterminowe1 010 656720 676924 777
Kapitał własny1 367 3251 597 792429 330
Kapitał zakładowy248 906248 906248 906
Liczba akcji (tys. szt.)240 000,00240 000,00240 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,706,661,79
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,084,90-0,72
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport