Trwa ładowanie...
bEiSaIut

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-06-23
DBC Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 23 czerwca 2021 r.
81,40
+0,25
2021-06-23
DBC Powołanie członków Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. na kolejną kadencję
81,40
+0,25
2021-06-23
DBC Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2021 r.
81,40
+0,25
2021-06-23
DBC Informacja na temat wypłaty dywidendy za rok 2020
81,40
+0,25
2021-06-16
DBC Aktualizacja informacji o otrzymaniu decyzji podatkowych
81,60
0,00
2021-06-09
DBC Informacja o otrzymaniu decyzji podatkowych
84,20
-1,19
2021-05-25
DBC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
82,20
-0,24
2021-05-20
DBC Aktualizacja informacji o otrzymaniu wyniku kontroli podatkowej
82,00
-0,73
2021-05-18
DBC Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2020
82,20
-0,24
2021-05-17
DBC Informacja o otrzymaniu wyniku kontroli podatkowej
82,00
+0,24
2021-05-13
DBC Q 1/2021: formularz raportu kwartalnego
82,00
-0,24
2021-05-11
DBC Propozycja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2020
82,20
-0,24
2021-04-21
DBC Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Firmy Oponiarskiej Dębica SA
81,00
+0,25
2021-02-25
DBC Szacunkowe wybrane wyniki Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za rok 2020
82,60
-0,48
2021-02-08
DBC Rejestracja zmiany w statucie Spółki
83,00
-1,20
2021-01-26
DBC Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
82,00
0,00
2020-12-15
DBC Udzielenie pożyczki Goodyear S.A.
78,00
-0,26
2020-12-11
DBC Udzielenie pożyczki Goodyear S.A.
77,80
-0,26
2020-12-02
DBC Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu
76,60
+1,04
2020-11-17
DBC SA-Q 3/2020: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
78,60
-1,27
  • Poprzednia strona
  • z 41
  • Następna strona
bEiSaIvb