Trwa ładowanie...
bEiRZMyd

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów571 055507 474509 890288 741
Zysk (strata) z działalności operacyjnej25 65013 91750 805-9 846
Zysk (strata) brutto25 75217 13150 553-12 039
Zysk (strata) netto20 70214 15552 977-21 233
Przepływy netto2 55254 287-44 534-192 692
Przepływy netto z działalności operacyjnej-24 071193 95620 195-71 159
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej27 334-82 376-63 62123 844
Przepływy netto z działalności finansowej-711-57 293-1 108-145 377
Aktywa razem1 908 4231 818 5561 771 4021 593 519
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania718 010648 845615 846434 625
Zobowiązania długoterminowe61 71065 16364 10458 084
Zobowiązania krótkoterminowe656 300583 682551 742376 541
Kapitał własny1 190 4131 169 7111 155 5561 158 894
Kapitał zakładowy110 422110 422110 422110 422
Liczba akcji (tys. szt.)13 802,7513 802,7513 802,7513 802,75
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)86,2584,7583,7283,96
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,501,033,84-1,54
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 815 1752 056 0551 932 2681 963 453
Zysk (strata) z działalności operacyjnej80 256119 74799 622122 391
Zysk (strata) brutto83 336122 023102 589121 569
Zysk (strata) netto68 392112 73989 752119 574
Przepływy netto5 26639 53021 865-15 044
Przepływy netto z działalności operacyjnej177 900188 947184 991212 405
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-112 442-78 022-70 495-192 349
Przepływy netto z działalności finansowej-60 192-71 395-92 631-35 100
Aktywa razem1 818 5561 751 0301 691 4571 648 632
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania648 845593 396579 205536 414
Zobowiązania długoterminowe65 16352 36939 37330 479
Zobowiązania krótkoterminowe583 682541 027539 832505 935
Kapitał własny1 169 7111 157 6341 112 2521 112 218
Kapitał zakładowy110 422110 422110 422110 422
Liczba akcji (tys. szt.)13 802,7513 802,7513 802,7513 802,75
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)84,7583,8780,5880,58
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,968,176,508,66
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEiRZMyL