Trwa ładowanie...
bDXTWEet

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów382 216330 464154 396262 722
Zysk (strata) z działalności operacyjnej67 73616 116-2 5328 013
Zysk (strata) brutto40 34014 611-1 8689 005
Zysk (strata) netto24 67010 158-2 5415 982
Przepływy netto58 934-15 448-4 362-12 096
Przepływy netto z działalności operacyjnej80 563-34 31629 8227 222
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej55 9835 308-3 101-4 863
Przepływy netto z działalności finansowej-77 61213 560-31 083-14 455
Aktywa razem1 471 965895 8861 455 028904 164
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania675 755351 450715 951367 893
Zobowiązania długoterminowe322 79734 977327 583179 813
Zobowiązania krótkoterminowe352 958316 473388 368188 080
Kapitał własny793 647544 436739 064536 271
Kapitał zakładowy23 93123 93123 93123 931
Liczba akcji (tys. szt.)23 930,7723 930,7723 930,7723 930,77
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)33,1622,7530,8822,41
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,030,42-0,110,25
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 160 0071 176 6181 107 2981 096 230
Zysk (strata) z działalności operacyjnej142 32784 23772 50398 691
Zysk (strata) brutto83 36275 54145 53094 457
Zysk (strata) netto49 55145 122145 81677 340
Przepływy netto32 7348 147-6 364-42 699
Przepływy netto z działalności operacyjnej165 125198 31676 80472 643
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej41 070-24 618-191 896-294 010
Przepływy netto z działalności finansowej-173 461-165 551108 728178 668
Aktywa razem1 471 9651 571 0211 649 3441 493 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania675 755789 819913 422857 039
Zobowiązania długoterminowe322 797252 85456 370573 845
Zobowiązania krótkoterminowe352 958536 965857 052283 194
Kapitał własny793 647781 185732 629632 650
Kapitał zakładowy23 93123 93123 93123 931
Liczba akcji (tys. szt.)23 930,7723 930,7723 930,7723 930,77
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)33,1632,6430,6126,44
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,071,896,093,23
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDXTWEfb