Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 7664 6473 2122 142
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-268-1 018744-828
Zysk (strata) brutto-8436 624-6 528-45
Zysk (strata) netto-9795 466-6 3857
Przepływy netto-4 6535 202717132
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 937-12 5442 651-1 514
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-11 05716 505-3 654-1 149
Przepływy netto z działalności finansowej2 4671 2411 7202 795
Aktywa razem587 406573 598577 105571 390
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania48 73833 93244 26329 366
Zobowiązania długoterminowe29 12818 90320 29213 514
Zobowiązania krótkoterminowe19 61015 02923 97115 852
Kapitał własny536 447537 444530 484539 667
Kapitał zakładowy213 142213 142211 577211 577
Liczba akcji (tys. szt.)2 131 421,312 131 421,322 115 771,322 115 771,32
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,250,250,250,26
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,00-0,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 5452 5761 001
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 885-4 122-4 483
Zysk (strata) brutto-8 445-1 795-589
Zysk (strata) netto-8 300-1 868-1 187
Przepływy netto-1 1751 797177
Przepływy netto z działalności operacyjnej-637-3 445-2 697
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 634-105-2 198
Przepływy netto z działalności finansowej5 0965 3475 072
Aktywa razem577 105303 303277 424
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania44 26319 54923 117
Zobowiązania długoterminowe20 29212 06016 571
Zobowiązania krótkoterminowe23 9717 4896 546
Kapitał własny530 484282 486254 307
Kapitał zakładowy211 577152 320142 584
Liczba akcji (tys. szt.)2 115 771,321 538 571,321 425 844,08
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,250,180,18
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,00-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)