Trwa ładowanie...
Notowania

Geo-Term Polska SA w restrukturyzacji (GTP)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów004040
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-12210-140-115
Zysk (strata) brutto-12208-142-142
Zysk (strata) netto-12208-142-142
Przepływy netto0-1022
Przepływy netto z działalności operacyjnej-25-1720127
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej012900
Przepływy netto z działalności finansowej25420-105
Aktywa razem521375271413
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 0573 1153 1003 100
Zobowiązania długoterminowe007272
Zobowiązania krótkoterminowe3 0573 1153 0283 028
Kapitał własny-2 536-2 739-2 829-2 687
Kapitał zakładowy121121121121
Liczba akcji (tys. szt.)1 211,551 211,551 211,551 211,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-2,09-2,26-2,33-2,22
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,010,17-0,12-0,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów771 3391 7584 157
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-476-1 478-500-48
Zysk (strata) brutto-480-1 490-520-143
Zysk (strata) netto-480-1 490-520-143
Przepływy netto-19-27-6057
Przepływy netto z działalności operacyjnej-375-79-37-20
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej129000
Przepływy netto z działalności finansowej22753-2278
Aktywa razem3753851 9231 607
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 1152 6442 6921 856
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe3 1152 6442 6921 856
Kapitał własny-2 739-2 259-769-249
Kapitał zakładowy121121121121
Liczba akcji (tys. szt.)1 211,551 211,551 211,551 211,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-2,26-1,86-0,64-0,20
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,40-1,23-0,43-0,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)