Trwa ładowanie...
bDIfvbdx

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów57746 57360 580102 434
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-8702 63811 26818 114
Zysk (strata) brutto-1 961-14 33127 615-3 658
Zysk (strata) netto-3 246-13 08624 448-2 321
Przepływy netto-2 706-17 19118 435-12 341
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 18624 21430 1649 497
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej22 485-2 586-1 098393
Przepływy netto z działalności finansowej-24 006-38 819-10 631-22 231
Aktywa razem751 488510 813554 165557 399
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania479 752258 287305 215315 901
Zobowiązania długoterminowe385 117125 066136 230117 027
Zobowiązania krótkoterminowe94 635133 221168 985198 874
Kapitał własny271 736252 526248 951241 498
Kapitał zakładowy9 7009 7009 7009 700
Liczba akcji (tys. szt.)9 700,009 700,009 700,009 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)28,0126,0325,6624,90
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,34-1,352,52-0,24
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów139 79495 54678 75893 485
Zysk (strata) z działalności operacyjnej36 532-7 64111 34310 155
Zysk (strata) brutto-4 25430 0859 7365 417
Zysk (strata) netto-4 17728 95310 8286 028
Przepływy netto-12 58114 303-2 7382 867
Przepływy netto z działalności operacyjnej29 854-41 974-46 130-7 493
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej403-4 987124-7 673
Przepływy netto z działalności finansowej-42 83861 25543 26818 032
Aktywa razem557 399574 099463 473368 616
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania315 901325 516232 966131 355
Zobowiązania długoterminowe117 027183 056153 67981 273
Zobowiązania krótkoterminowe198 874142 45979 28750 082
Kapitał własny241 498248 583230 507237 260
Kapitał zakładowy9 7009 7009 7009 700
Liczba akcji (tys. szt.)9 700,009 700,009 700,009 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)24,9025,6323,7624,46
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,432,981,120,62
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bDIfvbef