Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2010Q12009Q42009Q32009Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 12236 71127 81617 018
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 589-441-2 588-2 847
Zysk (strata) brutto-3 44385-1 058-2 306
Zysk (strata) netto-2 867-38-876-1 414
Przepływy netto-1 569-4 2311 92530
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 658-10 532405573
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1429 8963 121-312
Przepływy netto z działalności finansowej-53-3 595-1 601-231
Aktywa razem48 8780073 897
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 3260024 566
Zobowiązania długoterminowe31700255
Zobowiązania krótkoterminowe3 0090024 311
Kapitał własny45 5520049 331
Kapitał zakładowy53 4000053 400
Liczba akcji (tys. szt.)26 700,0026 700,0026 700,0026 700,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,710,000,001,85
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,11-0,00-0,03-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2010200820072006
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów113 459104 383139 371123 100
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-12 350-5 3081 533-1 642
Zysk (strata) brutto-9 311-4 3122 121-2 110
Zysk (strata) netto-7 845-3 8751 635-2 524
Przepływy netto-5 4936 8181 374263
Przepływy netto z działalności operacyjnej-17 6733 707786-6 913
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej12 471-24 928-4 008-171
Przepływy netto z działalności finansowej-29128 0394 5967 347
Aktywa razem48 878060 10042 639
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 326040 11525 384
Zobowiązania długoterminowe3170219179
Zobowiązania krótkoterminowe3 009039 89625 205
Kapitał własny45 552019 98517 255
Kapitał zakładowy53 400013 3505 350
Liczba akcji (tys. szt.)26 700,0026 700,006 675,002 675,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,710,002,996,45
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,29-0,140,24-0,94
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport