Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-07-19
DVL Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Emitenta
5,88
-1,70
2024-07-18
DVL Informacja o rejestracji zmian w statucie Emitenta
5,89
+1,53
2024-07-18
DVL Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii DVL0528OZ10
5,89
+1,53
2024-07-05
DVL Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develia w I półroczu 2024 r.
5,80
+1,72
2024-07-04
DVL Wprowadzenie do obrotu obligacji serii DVL0528OZ10
5,80
0,00
2024-07-03
DVL Dokonanie czynności zamknięcia w związku z aneksem do umowy o współpracy joint venture
5,86
0,00
2024-06-27
DVL Nabycie nieruchomości przez Emitenta
5,48
0,00
2024-06-21
DVL Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji
5,53
0,00
2024-05-24
DVL Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
6,69
0,00
2024-05-23
DVL QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
6,65
-0,15
2024-05-21
DVL Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela Develia S.A.
6,83
+0,88
2024-05-20
DVL Emisja obligacji w ramach programu
6,85
-0,29
2024-05-16
DVL Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. w dniu 16.05.2024 r.
6,55
+0,46
2024-05-16
DVL Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
6,55
+0,46
2024-05-16
DVL Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy
6,55
+0,46
2024-05-16
DVL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. w dniu 16.05.2024 r.
6,55
+0,46
2024-05-13
DVL Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na Członków Rady Nadzorczej
6,63
0,00
2024-05-09
DVL Podjęcie uchwały o emisji obligacji w ramach programu
6,80
-0,44
2024-04-29
DVL Podpisanie aneksu do umowy o współpracy joint venture przez Emitenta
6,53
-2,91
2024-04-25
DVL Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał
6,64
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 89
  • Następna strona