Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów55 22384 54856 13149 459
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7020 804-1 1285 002
Zysk (strata) brutto-48819 148-1 3919 768
Zysk (strata) netto-65216 1576929 906
Przepływy netto-42 15852 286-11 56810 174
Przepływy netto z działalności operacyjnej-8 82829 494-6 95911 025
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-36 71940 002-2 839-2 823
Przepływy netto z działalności finansowej3 389-17 210-1 7701 972
Aktywa razem335 528352 373319 377322 010
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania124 729140 922123 717126 878
Zobowiązania długoterminowe39 54140 49441 36051 555
Zobowiązania krótkoterminowe85 188100 42882 35775 323
Kapitał własny210 799211 451195 660195 132
Kapitał zakładowy3 0563 0563 0563 056
Liczba akcji (tys. szt.)30 563,0930 563,0930 563,0930 563,09
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,906,926,406,38
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,020,530,020,32
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów232 422209 408282 201246 274
Zysk (strata) z działalności operacyjnej19 337-28 12913 25120 824
Zysk (strata) brutto21 501-30 79714 20136 610
Zysk (strata) netto20 501-30 63512 31817 365
Przepływy netto44 41712 523-26 603-29 824
Przepływy netto z działalności operacyjnej29 29534 53221 753-8 968
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej32 824-8 557-25 760-18 161
Przepływy netto z działalności finansowej-17 702-13 452-22 596-2 695
Aktywa razem352 373309 762307 707262 899
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania140 922120 88184 78146 832
Zobowiązania długoterminowe40 49450 69428 6572 811
Zobowiązania krótkoterminowe100 42870 18756 12444 021
Kapitał własny211 451190 950225 191217 949
Kapitał zakładowy3 0563 0563 0563 056
Liczba akcji (tys. szt.)30 563,0930 563,0930 563,0930 563,09
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,926,257,377,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,67-1,000,400,57
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport