Trwa ładowanie...
bEivfQgR

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów42 28460 04356 19839 391
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 341-1 058-8 926-11 702
Zysk (strata) brutto-6 024-2 354-8 627-11 430
Zysk (strata) netto-6 254-5 000-7 703-10 169
Przepływy netto-6 4747 224-11 51317 139
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4 26421 930-11 05424 678
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 516-3 216-3 366-2 370
Przepływy netto z działalności finansowej-694-11 8693 036-5 036
Aktywa razem291 797309 762287 309301 735
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania109 189120 88092 33699 274
Zobowiązania długoterminowe48 31350 69331 38523 543
Zobowiązania krótkoterminowe60 87670 18760 95175 731
Kapitał własny184 697190 951196 986204 562
Kapitał zakładowy3 0563 0563 0563 056
Liczba akcji (tys. szt.)30 563,0930 563,0930 563,0930 563,09
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,046,256,456,69
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,20-0,16-0,25-0,33
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów209 408282 201246 274247 441
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-28 12913 25120 82421 177
Zysk (strata) brutto-30 79714 20136 61026 964
Zysk (strata) netto-30 63512 31817 36521 728
Przepływy netto12 523-26 603-29 8249 048
Przepływy netto z działalności operacyjnej34 53221 753-8 96833 477
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-8 557-25 760-18 161-17 100
Przepływy netto z działalności finansowej-13 452-22 596-2 695-7 329
Aktywa razem309 762307 707262 899241 876
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania120 88084 78146 83238 597
Zobowiązania długoterminowe50 69328 6572 8111 218
Zobowiązania krótkoterminowe70 18756 12444 02137 379
Kapitał własny190 951225 191217 949203 279
Kapitał zakładowy3 0563 0563 0563 056
Liczba akcji (tys. szt.)30 563,0930 563,0930 563,0930 563,09
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,257,377,136,65
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,000,400,570,71
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEivfQhz