Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów54 26984 54855 82647 945
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 17320 804-597786
Zysk (strata) brutto-91419 148-667933
Zysk (strata) netto-74016 1574141 980
Przepływy netto-7 59352 286-11 00712 615
Przepływy netto z działalności operacyjnej-10 31129 494-8 3199 700
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 11040 002-658-132
Przepływy netto z działalności finansowej3 828-17 210-2 0303 047
Aktywa razem235 801352 373245 583245 393
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania100 465140 922114 018114 241
Zobowiązania długoterminowe040 494010 168
Zobowiązania krótkoterminowe100 465100 428114 018104 073
Kapitał własny135 336211 451131 565131 152
Kapitał zakładowy3 0563 0563 0563 056
Liczba akcji (tys. szt.)30 563,0930 563,0930 563,0930 563,09
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,436,924,304,29
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,020,530,010,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów228 144207 195282 201246 274
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 791-32 20213 25120 824
Zysk (strata) brutto-2 157-17 36914 20136 610
Zysk (strata) netto-1 612-11 85312 31817 365
Przepływy netto-3 94410 220-26 603-29 824
Przepływy netto z działalności operacyjnej15 19419 29021 753-8 968
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 260-5 152-25 760-18 161
Przepływy netto z działalności finansowej-13 878-3 918-22 596-2 695
Aktywa razem248 210237 223307 707262 899
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania112 13499 53684 78146 832
Zobowiązania długoterminowe06 00028 6572 811
Zobowiązania krótkoterminowe112 13493 53656 12444 021
Kapitał własny136 076137 687225 191217 949
Kapitał zakładowy3 0563 0563 0563 056
Liczba akcji (tys. szt.)30 563,0930 563,0930 563,0930 563,09
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,454,507,377,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,05-0,390,400,57
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport