Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 77516 88141 49218 362
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 5195 95615 3495 261
Zysk (strata) brutto3 9185 16216 9045 144
Zysk (strata) netto3 1964 19313 7834 124
Przepływy netto-21 20721 61168 788-30 666
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4519 482-5 3817 203
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 1592 12974 645-19 947
Przepływy netto z działalności finansowej-22 3210-476-17 922
Aktywa razem117 452117 202196 190122 384
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania22 62525 572106 60128 594
Zobowiązania długoterminowe15 73415 80616 08816 729
Zobowiązania krótkoterminowe6 8919 76690 51311 865
Kapitał własny94 82791 63089 58993 790
Kapitał zakładowy5 8835 8835 8836 072
Liczba akcji (tys. szt.)58 834,2458 834,2458 834,2460 716,45
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,611,561,521,54
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,050,070,230,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

20212020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów85 26856 950
Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 28017 460
Zysk (strata) brutto27 34721 632
Zysk (strata) netto22 32817 836
Przepływy netto-6 644-23 432
Przepływy netto z działalności operacyjnej13 52415 714
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-25 304-19 245
Przepływy netto z działalności finansowej5 136-19 901
Aktywa razem118 01187 169
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania30 57427 286
Zobowiązania długoterminowe16 72611 505
Zobowiązania krótkoterminowe13 84815 781
Kapitał własny87 43759 883
Kapitał zakładowy5 8835 522
Liczba akcji (tys. szt.)58 834,240,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,49
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,38
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport