Trwa ładowanie...
Notowania

Opis spółki

Niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Koncentruje się na tworzeniu unikalnych produktów adresowanych głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, korzystających z usług private banking. Strategie funduszy zarządzanych przez spółkę podążają w dwóch kierunkach: produktów typu absolute return, których celem jest osiąganie stabilnych stóp zwrotu w ujęciu nominalnym oraz produktów typu aggressive growth, których celem jest maksymalizacja stóp zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.

Dane szczegółowe

Pełna nazwa firmy
Quercus TFI SA
Adres
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Telefon
+48 22053000
Fax
+48 22053001
Adres www
www.qtfi.pl
E-mail
Prezes
Buczek Sebastian
NIP
1080003520
Regon
141085990
KRS
0000288126
ISIN
PLQRCUS00012
Numer EKD
6630Z
EKD
działalność związana z zarządzaniem funduszami
Audytor

Władze

Nazwisko i imięFunkcjaData objęcia stanowiska
Buczek Sebastian
prezes zarządu
2007-08-21
Pasternok, Paweł Filip
wiceprezes zarządu
2021-06-09
Paderewski Artur
wiceprezes zarządu
2016-04-27
Płuska Piotr
wiceprezes zarządu
2016-04-27
Cichoń Paweł
wiceprezes zarządu
2016-04-27
Klimczak Maciej
członek zarządu
2022-04-27
Sanowski Paweł
przewodniczący RN
2018-04-25
Nowicki Janusz
wiceprzewodniczący RN
2013-04-25
Cieślik Jerzy
członek RN
2016-04-27
Olczyk Dariusz
członek RN
2019-02-14
Prysak Dawid
członek RN
2021-06-09

Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)Udział w akcjach (%)Liczba głosów (szt.)Udział w głosach (%)Data aktualizacji pakietuData zmiany ogólnej liczby głosów
Ogółem
56 488 487
100,00
56 488 487
100,00
2022-11-10
2022-11-10
Głowacki Jakub
12 722 654
22,52
12 722 654
22,52
2014-12-11
2014-12-11
Buczek Sebastian
10 410 078
18,42
10 410 078
18,42
2020-11-10
2020-11-10
Q1 FIZ
5 900 000
10,44
5 900 000
10,44
2013-05-29
2013-05-29
NN OFE
5 220 659
9,24
5 220 659
9,24
2018-12-31
2018-12-31
Betplay International sp. z o.o.
5 102 403
9,03
5 102 403
9,03
2021-03-24
2021-03-24

Zatrudnienie

RokLiczba pracowników
2022
22
2021
21
2020
22
2019
25
2018
25
2017
25
2016
23
2015
21
2014
22
2013
21
2011
18
2010
18
2009
15
2008
16

Emisje

Opis operacjiData decyzji WZALiczba akcji (tys.)Cena emisyjnaCena nominalnaData operacji na GPW
obniżenie kapitału
2022-09-30
-2 345 751
0,10
obniżenie kapitału
2022-09-30
-2 345 751
obniżenie kapitału
2021-09-30
-1 882 213
0,10
seria D - subskrypcja prywatna
2020-08-31
5 500 000
4,20
0,10
obniżenie kapitału
2020-08-31
2 057 330
0,10
obniżenie kapitału
2017-09-28
-2 981 578
0,10
zmiana oznaczenia akcji: seria A8-A21
2017-04-27
0,10
obniżenie kapitału
2016-10-25
-3 136 214
0,10
obniżenie kapitału
2015-09-02
-3 225 673
0,10
wyodrębnienie akcji serii A4, B6 i B7
2014-09-03
0,10
obniżenie kapitału
2014-09-03
-4 430 000
0,10
podział akcji serii A i B
2012-04-25
0,10
podział akcji serii B
2011-04-27
0,10
seria C1 - subskrypcja prywatna
2010-06-29
1 047 246
0,10
2011-03-30
podział akcji serii A i B
2010-04-30
0,10
2011-03-30
seria C - subskrypcja prywatna
2008-05-09
10 000 000
0,80
0,10
2011-03-30
seria B1
2008-01-10
6 055 000
0,10
2011-03-30
seria B
2008-01-10
11 245 000
0,10
seria A - akcje założycielskie
2007-08-21
42 700 000
0,10
seria A5 - subskrypcja prywatna
1 052 895
0,10
2016-10-17
seria A6 - subskrypcja prywatna
535 348
0,10
2016-10-17