Trwa ładowanie...
bErJJKYB

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-07-22
SOL Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.
5,26
-2,66
2021-07-09
SOL Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2021 roku
4,89
+12,47
2021-06-29
SOL Korekta załącznika w raporcie bieżącym Treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2021 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazani
5,00
-2,20
2021-06-25
SOL Informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadencję.
5,06
-3,75
2021-06-25
SOL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów.
5,06
-3,75
2021-06-25
SOL Informacja o powołaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej)
5,06
-3,75
2021-06-25
SOL Treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2021 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.
5,06
-1,19
2021-06-10
SOL Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2021 roku
5,38
+2,23
2021-05-28
SOL Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 25 czerwca 2021 roku
5,00
+4,40
2021-05-28
SOL SA-QSr1 2021
5,00
+9,20
2021-05-10
SOL Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2021 roku
5,06
+1,98
2021-04-26
SOL RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
4,23
0,00
2021-04-26
SOL R /: formularz raportu rocznego
4,23
0,00
2021-04-21
SOL Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
4,18
-3,11
2021-04-14
SOL Informacja o oddaleniu skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
4,28
-3,04
2021-04-09
SOL Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2021 roku
4,23
+1,42
2021-03-10
SOL Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2021 roku
4,30
-1,16
2021-03-08
SOL Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok oraz zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku
4,25
-3,06
2021-02-10
SOL Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2021 roku
4,67
+2,14
2021-01-27
SOL Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
3,75
+1,87
  • Poprzednia strona
  • z 14
  • Następna strona
bErJJKZj