Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów44 38435 81333 34928 338
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7606752 246-685
Zysk (strata) brutto5117321 870-491
Zysk (strata) netto4437681 441-2 710
Przepływy netto-5 721-3 729-5 317-26 819
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 1744 3744 030-2 631
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 920-3 497-541-6 263
Przepływy netto z działalności finansowej-4 975-4 606-8 806-17 925
Aktywa razem217 106215 010200 882197 676
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania76 07974 54561 13159 366
Zobowiązania długoterminowe35 89537 68028 37223 490
Zobowiązania krótkoterminowe40 18436 86532 75935 876
Kapitał własny141 027140 465139 751138 310
Kapitał zakładowy2 2852 2852 2852 285
Liczba akcji (tys. szt.)22 847,7122 847,7122 847,7122 847,71
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,176,156,126,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,020,030,06-0,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów120 272100 048104 401240 120
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 5543 9283 00315 431
Zysk (strata) brutto-2591 897698 710
Zysk (strata) netto27 39414 30112 0225 856
Przepływy netto9 1182 7819 17834 873
Przepływy netto z działalności operacyjnej12 45138 39842 27215 443
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej35 23311 6329 88242 968
Przepływy netto z działalności finansowej-38 566-47 250-42 976-23 538
Aktywa razem215 010278 586291 187247 198
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania74 545145 428169 641134 920
Zobowiązania długoterminowe37 68045 389101 32583 288
Zobowiązania krótkoterminowe36 86529 25368 31651 632
Kapitał własny140 465133 161121 546112 278
Kapitał zakładowy2 2852 2852 2852 285
Liczba akcji (tys. szt.)22 847,7122 847,7122 847,7122 847,71
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,155,835,324,91
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,200,630,530,26
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport