Trwa ładowanie...
bDSfBnAl

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów64 1913 2923 26165 841
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 0084553885 353
Zysk (strata) brutto5 8072 732-1494 364
Zysk (strata) netto4 6382 607-1043 327
Przepływy netto2 7282 765-3 13514 479
Przepływy netto z działalności operacyjnej9 5311 630-63417 885
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej10 3043 066-8085 881
Przepływy netto z działalności finansowej-17 107-1 931-1 693-9 287
Aktywa razem283 014120 908121 588291 188
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania153 22332 42735 715169 641
Zobowiązania długoterminowe86 81725 44628 034101 325
Zobowiązania krótkoterminowe66 4066 9817 68168 316
Kapitał własny129 79188 48185 873121 547
Kapitał zakładowy2 2852 2852 2852 285
Liczba akcji (tys. szt.)22 847,7122 847,7122 847,7122 847,71
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,683,873,765,32
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,200,11-0,010,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów261 612240 120225 56416 507
Zysk (strata) z działalności operacyjnej19 80215 43116 3182 635
Zysk (strata) brutto15 4458 71013 1751 999
Zysk (strata) netto12 0225 85610 4621 638
Przepływy netto9 17834 873-6 405-697
Przepływy netto z działalności operacyjnej42 27215 44312 7302 179
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej9 88242 968-44 451-33 315
Przepływy netto z działalności finansowej-42 976-23 53825 31630 439
Aktywa razem291 188247 198244 43376 378
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania169 641134 920133 26230 610
Zobowiązania długoterminowe101 32583 28878 5228 015
Zobowiązania krótkoterminowe68 31651 63254 74022 595
Kapitał własny121 547112 278111 17145 768
Kapitał zakładowy2 2852 2852 2851 435
Liczba akcji (tys. szt.)22 847,7122 847,7122 847,7114 347,71
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,324,914,873,19
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,530,260,460,11
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bDSfBnAT