Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

0
Podziel się:

Warszawa, 22.01.2021 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 18-22 stycznia br.

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT
(pixabay.com)

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-opłaty drogowe: Oprogramowanie na potrzeby systemu poboru opłat drogowych e-Toll jest gotowe i znajduje się w fazie intensywnych testów, poinformował pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch."Osiągnęliśmy kolejne kamienie milowe - zakończyliśmy etap produkcji oprogramowania i przeszliśmy do fazy testów. Dbamy o to, by system był wydajny i skalowalny i spełniał swój cel - w nowatorski sposób pozwalał na uiszczenie opłaty za przejazd" - powiedział podczas konferencji Koch. Źródło: ISBnews

Technologia 5G: Dzięki platformie innowacji 5G, Polska może zyskać ok. 15 mld euro, zajmując 4. miejsce wśród 30 krajów europejskich. Z kolei szacunkowy koszt budowy platformy innowacji 5G w Polsce to ponad 4 mld euro, wynika z badania "5G action plan review for Europe", przeprowadzonego przez Analysys Mason we współpracy z Qualcomm i Ericsson. " Raport dowodzi, ze pełne wprowadzenie 5G może zapewnić Europie dodatkowe korzyści w wysokości 210 mld euro. Inteligentne fabryki, rolnictwo oraz obszary podmiejskie i wiejskie będą mieć największy wpływ na PKB. Ponad 50 mld euro dodatkowych korzyści można uzyskać dzięki zapewnieniu publicznego finansowania w wysokości poniżej 20 mld euro. A jakie korzyści może osiągnąć Polska? Nasz kraj dzięki platformie innowacji 5G może zyskać około 15 mld euro, zajmując czwarte miejsce na trzydzieści krajów europejskich. Z kolei szacunkowy koszt budowy platformy innowacji 5G w Polsce to ponad 4 mld euro" - podano w raporcie. Źródło: ISBnews

E-handel: Średnia wartość wzorcowego koszyka wyniosła 224,2 i wzrosła o 0,4% m/m w grudniu, wynika z badania cen przykładowego koszyka zakupowego, czyli zestawienia najpopularniejszych produktów FMCG kupowanych przez Polaków w celu zaspokojenia różnych potrzeb życiowych (tj. nabiału, mięsa i wędlin, napoi, dodatków, słodyczy, chemii domowej, kosmetyków, alkoholi i in.) przeprowadzonego przez ASM Sales Force Agency (ASM SFA). Najdroższe ponownie okazało się e-grocery. Różnica w cenach to ponad 15% (sklepy stacjonarne vs. online). Źródło: ISBnews

E-banking: Decyzję o zmianie rachunku bankowego z systemem Ognivo podjęło 6 435 osób w IV kw. 2020 r., podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Najwięcej wniosków w III kw. - ponad 2,4 tys. - wpłynęło w październiku. Źródło: ISBnews

E-administracja: GovTech Polska i Microsoft podpisały porozumienie, na mocy którego będą inicjowały wspólne projekty i wdrażały rozwiązania z wykorzystaniem technologii chmurowych w administracji publicznej. Porozumienie zakłada m.in. realizację projektów z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi cyfrowych, w tym technologii sztucznej inteligencji. W ramach współpracy obie strony położą szczególny nacisk na stworzenie 'Tech Fit 4 Europe'. To bezpośrednia odpowiedź na unijną wizję 'Europy dostosowanej do ery cyfrowej' i uznanie szczególnej roli, jaką sektor technologii musi odegrać we wspieraniu Europy w realizacji jej ambicji w zakresie technologii cyfrowych. Wymaga to uwzględnienia uzasadnionych obaw stojących za wezwaniem, aby Europa była bardziej 'cyfrowo suwerenna'. Chodzi również o wspieranie Europy w wykorzystywaniu możliwości i podejmowaniu wyzwań związanych z transformacją cyfrową, w szczególności w związku z COVID-19. Źródło: ISBnews

Cyfryzacja: Polska znalazła się na 34. miejscu w rankingu najbardziej cyfrowych gospodarek świata i na 13. miejscu, jeżeli chodzi o tempo cyfryzacji globalnych gospodarek na przestrzeni ostatnich dwunastu lat (2007-2019), wynika z raportu pt. Indeks Cyfryzacji Gospodarki (ang. Digital Intelligence Index) opracowanego przez The Fletcher School na Uniwersytecie Tufts, w strategicznym partnerstwie z Mastercard. "Polsce wskaźnik na poziomie 63,6 pkt dał 34. miejsce na świecie (21. w Europie), na poziomie Łotwy czy Słowacji (w raporcie Digital Evolution Index z 2017 r. Polska uplasowała się na 35. miejscu). Jeśli jednak chodzi o tempo cyfryzacji globalnych gospodarek na przestrzeni ostatnich dwunastu lat (2007-2019), z wynikiem 57,3 plasujemy się na 13. miejscu na świecie, na poziomie Arabii Saudyjskiej czy Malezji. Źródło: ISBnews

E-administracja: Rząd panuje wprowadzić przepisy, nakładające na podmioty realizujące inwestycje finansowane z budżetu państwa, obowiązek informowania o sposobie realizacji tych inwestycji, okresie w jakim prowadzone mają być prace oraz o sposobie finansowania, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych planowane jest na I kw. "Celem rozporządzenia w sprawie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych jest ułatwianie obywatelom dostępu do informacji o tych zadaniach" - czytamy w wykazie. Rozporządzenie ma określać rodzaje działań informacyjnych, które podmiot realizujący dane zadanie będzie musiał wypełnić w ramach realizacji obowiązku informacyjnego, w
tym sposób ich realizacji oraz okres, w którym mają być realizowane, mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i dostępności informacji o sposobie finansowania lub dofinansowania tych zadań. Podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych będą obowiązane przede wszystkim do: - zamieszczenie tablicy informacyjnej w przypadku realizacji projektów w zakresie infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych; - zamieszczenie plakatu informacyjnego w przypadku realizacji projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i społecznych; - zamieszczenie stosownej informacji na swojej stronie internetowej. Źródło: KPRM

E-reklama: Według najnowszego raportu Viewability Benchmark Meetrics za IV kwartał 2020, z którego wynika, że wskaźniki widoczności reklam display oraz reklam wideo spadły. Po korzystnym dla reklamy wzroście wykorzystania mediów w II kwartale 2020 r., wskaźniki widoczności reklam display w IV kwartale ponownie spadły obecnie do 53%. Wskaźniki widoczności reklam wideo wyniosły 73% w IV kwartale, co oznacza spadek o dwa punkty proc. w ciągu trzech miesięcy. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Wpływy z aukcji 5G w USA wyniosą 81 mld USD. Operatorzy w Szwecji zapłacili 192 mln euro za częstotliwości 3,6 GHz. Źródło: Trigon

Automatyzacja: Robotyzacja procesów może być odpowiedzią na niepokojącą sytuację demograficzną w Polsce - 65% Polaków nie obawia się utraty pracy w wyniku automatyzacji, podał Abile Consulting. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, to już wkrótce demografia stanie się wielkim wyzwaniem i bezpośrednim czynnikiem hamującym wzrost gospodarczy w Polsce. Tymczasem już dzisiaj istnieje wiele przykładów udowadniających, że automatyzacja nie prowadzi do likwidacji stanowisk. Wręcz przeciwnie, automatyzacja i robotyzacja przyczyniają się do tworzenia obszarów, w których boty uzupełniają ludzką pracę wykonując rutynowe czynności, tym samym pomagając w zasypywaniu luki demograficznej, wskazał wiceprezes Abile Consulting Mariusz Gołębiewski. Źródło: spółka

HR: Blisko 9 na 10 Polaków jest otwartych na nowe oferty pracy - wynika z najnowszych badań Pracuj.pl "Polacy w środowisku pracy". Główną motywacją przy wyborze pracodawcy pozostają zarobki, a obok nich - ciekawe obowiązki i możliwość rozwoju. Najważniejszym narzędziem poszukiwania pracy są portale z ofertami, ale popularność zyskują media społecznościowe. Szczególnie często z social media w rekrutacji korzystają najmłodsi kandydaci (18-24). Źródło: spółka

Digitalizacja: W skali globalnej 44% banków planuje, a 48% już wdrożyło cyfrowe rozwiązania, mające na celu poprawę odporności na kryzys wywołany pandemią. Choć wcześniej z powodu niechęci klientów lub braku atrakcyjnych rozwiązań, nie udało się w pełni zrealizować obietnicy cyfrowej bankowości, teraz koronakryzys znacząco ten proces przyspieszył, wynika z raportu "2021 Banking and Capital Markets Outlook. Strengthening Resilience, Accelerating Transformation", przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Źródło: spółka

5G: Trwają analizy dotyczące koncepcji Polskie5G, plany powołania państwowego operatora telekomunikacyjnego - W projekcie nowelizacji ustawy o cyberbezpieczeństwie planuje się powołanie operatora sieci komunikacji strategicznej, który będzie świadczył usługi m.in. na rzecz Kancelarii Prezydenta, Premiera, Sejmu, Senatu, wojska, żandarmerii. OSKS będzie mógł świadczyć także usługi w sieci mobilnej. - Jednocześnie nadal trwają analizy dotyczące budowy hurtowej sieci 5G w pasmie 700 MHz (z udziałem Exatela, grupy PFR i czterech operatorów mobilnych). Źródło: Trigon

Infrastruktura telekom.: Orange, Deutsche Telekom, Telefonica i Vodafone podpisały list intencyjny dotyczący wspierania modelu budowy sieci mobilnych open RAN - Open RAN umożliwia budowę stacji bazowych z wykorzystaniem elementów dostarczanych przez różne firmy w ramach jednej sieci, co pozwoli ograniczyć zależność od dostawców takich jak Nokia, Ericsson czy Huawei. Spółki nie zakładają, że zmiana modelu budowy stacji bazowych nastąpi szybko ani na masową skalę. Źródło: Trigon

Sektor ICT: Odpowiada za 1,4% światowej emisji dwutlenku węgla, ale ma możliwość 15% redukcji w innych sektorach, takich jak energetyka, przemysł czy transport. Jeśli sieć 5G zostanie wdrożona w taki sam sposób, jak poprzednie generacje, zużycie energii gwałtownie wzrośnie. Obecne roczne globalne koszty energetyczne związane z eksploatacją sieci komórkowych wynoszą 25 mld USD. Zarówno z punktu widzenia wydatków, jak i śladu węglowego, zużycie energii jest jednym z największych wyzwań branży. Eksperci podkreślają, że należy wprowadzić rozwiązania, które umożliwiają operatorom wykorzystanie jak najmniejszej ilości energii przy jednoczesnym zarządzaniu oczekiwanym wzrostem transferu danych oraz zaspokajając potrzeby obecnych i przyszłych sieci 5G.,,Możliwe jest przełamanie krzywej energetycznej, tj. obniżenie całkowitego zużycia energii w sieci komórkowej w stosunku do obecnego poziomu i sprostanie ogromnemu wyzwaniu, jakim jest wzrost ruchu. Uważamy, że jest to wręcz nasza odpowiedzialność, wraz z pozostałymi
podmiotami z branży ICT" - tłumaczy Marcin Sugak, ekspert firmy Ericsson. Źródło: spółka

E-commerce: W ubiegłym roku dużą popularnością cieszyły się zakupy spożywcze robione przez internet. Według badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Everli, co druga osoba poleciłaby znajomym zakupy spożywcze online jako alternatywę dla zakupów stacjonarnych. Powodem jest m.in oszczędność czasu (61,5%), wygoda (51,7%), bezpieczeństwo (45%). Źródło: spółka

Internet: Ponad 2/3 (67%) dzieci z klas 1-3 korzysta z internetu częściej niż przed pandemią, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Sophos. Powrót najmłodszych do szkół to wyczekiwana przez wielu rodziców wiadomość. Zdalne nauczanie pokazało jednak wyzwania związane z bezpieczeństwem dzieci w sieci. Ryzyko sprowadzane przez cyberzagrożenia dostrzega 74% rodziców - bardziej obawiają się go matki niż ojcowie. Niewiele osób podejmuje jednak działania w celu ochrony najmłodszych. Źródło: spółka

Praca: Można spodziewać się, że popularność pracy hybrydowej będzie trwała także po ustąpieniu pandemii. W niedawnym badaniu przeprowadzonym w Polsce przez Fortinet, co piąty ankietowany zapowiedział utrzymanie pracy zdalnej w przyszłości. Dlatego tak istotne jest nabycie umiejętności zarządzania systemami chroniącymi firmowe zasoby IT w nowych realiach i zrozumienie konsekwencji zachodzących zmian dla ich bezpieczeństwa. Eksperci Fortinet wskazują m.in., że przedsiębiorstwa stawiające na taki rozproszony model powinny z większym przekonaniem realizować podejście Zero Trust, przy którym pracownik otrzymuje dostęp tylko do tych zasobów sieci, które są mu rzeczywiście potrzebne. Firmy będą też musiały na nowo odnaleźć równowagę pomiędzy funkcjonowaniem sieci, jej bezpieczeństwem i potrzebami obliczeniowymi, zwłaszcza w kontekście podziału odpowiedzialności za infrastrukturę, platformę i oprogramowanie. Źródło: spółka

5G: Raport infuture.institute, którego partnerem jest OPPO pokazuje, że 87% Polaków poprawnie definiuje technologię 5G, a 79% ocenia, że będzie ona miała fundamentalne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Jednocześnie tylko co drugi ankietowany widzi w niej czynnik wpływający na niego indywidualnie. Luki informacyjne, szum medialny i znikoma namacalność technologii powodują, że technologia 5G - choć według ekspertów mająca rewolucyjne znaczenie w wymiarze społecznym, w dalszym ciągu stanowi zagadkę. Potwierdzają to zarówno wyniki badań jakościowych, jak i badań ilościowych weryfikujących wiedzę dotyczącą potencjału technologii 5G w konkretnych obszarach życia. "Firma OPPO, będąca światowym pionierem we wdrażaniu rozwiązań opartych o 5G, mocno wspiera upowszechnienie tej technologii. Postawiliśmy sobie za cel, by jak najszybciej zapewnić dostęp do technologii 5G użytkownikom na całym świecie. Z tym ściśle wiąże się edukacja. Chcemy wyjść poza czysto techniczne aspekty 5G i pokazywać użytkownikom,
jakie korzyści może przynieść 5G właśnie im. Badanie infuture.institute potwierdziło, że mówienie o społecznym aspekcie tej technologii jest bardzo potrzebne" - powiedział Leo Li, CEO OPPO Polska. Źródło: ISBtech

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

PKN Orlen: Spółka uruchomi własny korporacyjny akcelerator, dla młodych spółek technologicznych, w celu szybszego testowania i implementowania innowacyjnych rozwiązań oraz technologii. Do tej pory PKN Orlen, dzięki udziałowi w programach akceleracyjnych, takich jak: Pilot Maker Elektro ScaleUp czy Space3ac Scale Up II, zweryfikował około 1000 rozwiązań oferowanych przez startupy, część z nich wdrażając komercyjnie. W celu szybszego testowania i implementowania innowacyjnych rozwiązań oraz technologii, koncern zdecydował się na utworzenie własnego akceleratora, Źródło: ISBnews

Intel: Spółka rozpocznie rozbudowę gdańskiego kampusu firmy - największego centrum badawczo- rozwojowego Intel w Unii Europejskiej, Prace ruszą na początku roku, a planowany termin zakończenia budowy to połowa 2023 roku."Intel wkrótce rozpocznie inwestycję w nowe centrum badawczo-rozwojowe w Gdańsku, na budowę i wyposażenie którego otrzymał ok. 50 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego ,,Inteligentny Rozwój", Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Nowy budynek o nazwie IGK6 będzie kolejną inwestycją realizowaną przez firmę w Polsce. Termin zakończenia budowy planowany jest na połowę 2023 roku" - podał Intel. Źródło: ISBnews

Movens VC: Polski Fundusz w kooperacji z litewskim Open Circle Capital i Litewską Agencją Wspierania Biznesu (LVPA) zainwestowali łącznie ponad 800 tys. euro w startup Attention Insight, rozwijający globalną platformę opartą na sztucznej inteligencji (AI) służącą do m.in. projektowania stron www i testowania kampanii reklamowych. Źródło: ISBnews

SkyCash Poland: Spółka rozpoczęła emisję akcji w formie crowdfundingu udziałowego i chce pozyskać do 4,2 mln zł na stworzenie nowej platformy, rozwój portfela usług, w tym na rynkach zagranicznych oraz projekty w obszarze smart city. Cena akcji wynosi 2,5 zł. W ręce inwestorów trafi 2,1 mln nowych akcji. Zapisywać się na akcje będzie można do 29 marca 2021 r. lub do osiągnięcia celu emisji. Emisja prowadzona jest wyłącznie w aplikacji SkyCash, w systemie przygotowanym przez spółkę. Źródło: ISBnews

Pointpack: Podpisał ramową umowę z Payten Payment Solutions (Paytyen Romania), dotyczącą współpracy we wdrożeniu systemu obsługi przesyłek kurierskich Pointpack w punktach handlowych wykorzystujących terminale płatnicze i inne rozwiązania dostarczane przez Payten Romania na terenie Rumunii, podała spółka. Źródło: ISBnews

Passus: Producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał umowę dystrybucyjną z Nuvias Deutschland. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się w Europie dystrybutorów rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT, posiadający sieć ponad 5 000 partnerów handlowych w 20 krajach regionu EMEA. Dzięki umowie produkty Passus, pod marką Sycope, będą mogły być sprzedawane na rynku Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Źródło: spółka

Neonet: Andrzej Czarnecki objął stanowisko dyrektora Działu Rozwoju Sieci Detalicznej. Ekspert wcześniej przez 24 lata związany był z siecią RTV Euro AGD, a teraz swoim doświadczeniem wesprze markę Neonet w budowaniu sieci sklepów stacjonarnych. Źródło: spółka

T-Mobile: Operator uruchomił 40 stacji, które zasięgiem sieci piątej generacji pokryją Trójmiasto i okolice. Źródło: ISBtech

Związek Cyfrowa Polska: Przedstawił rządowi swoje stanowiska ws. projektów rozporządzeń Komisji Europejskiej o rynkach cyfrowych (DMA) oraz o usługach cyfrowych (DSA). Związek pozytywnie ocenił fakt, że zaprezentowany przez KE projekt DSA opiera się na zasadach obecnej Dyrektywy o handlu elektronicznym, w tym w szczególności systemie odpowiedzialności pośredników, zakazie ogólnego monitorowania czy zasadzie kraju pochodzenia. Zdaniem organizacji reprezentującej polską branżę cyfrową i nowych technologii, konieczna jest jednak harmonizacja przepisów, co - w jej ocenie - pozwoli na dokończenie budowy jednolitego rynku cyfrowego. Cyfrowa Polska popiera zróżnicowane podejście KE do kwestii treści bezprawnych oraz szkodliwych - definicja treści szkodliwych powinna pozostać w gestii poszczególnych państw członkowskich. Związek zaniepokojony jest dążeniem Komisji do wprowadzenia mechanizmu ex ante, co wpłynie negatywnie nie tylko na same platformy, ale również na korzystające z ich usług MŚP - doprowadzi do
ograniczenia konkurencji i zmniejszenia gamy oferowanych produktów. Związek przeciwny jest zmianom prawa konkurencji, dlatego z niepokojem obserwuje zaprezentowaną przez Komisję koncepcję tzw. ,,strażników dostępu". Źródło: spółka

Orange Polska: Ponad 5 mln gospodarstw domowych znajduje się w zasięgu sieci FTTH. Źródło: spółka

AliExpress: Planuje uruchomić próbny projekt własnych automatów do odbierania paczek. Od wiosny spółka chce zagwarantować użytkownikom 15-dniowy termin dostawy z Chin. Obecnie gwarantuje 3-dniowy termin z magazynów partnerskich w Polsce. Próbny projekt paczkomatowy ruszy w Warszawie i będzie początkowo przeprowadzony na małą skalę we współpracy z firmą CaiNiao i polskimi partnerami. Źródło: Trigon

Google: Zgodził się płacić francuskim wydawcom za ich treści wykorzystywane na swoich platformach. To pierwsza tego typu umowa w Europie. Źródło: Trigon

InPost: Przychody z paczkomatów wzrosły o szacunkowe 130% w 2020 r. i mają rosnąć o 40-45% w krótkim terminie i 20-25% w średnim okresie. Wolumen przesyłek kurierskich w Polsce wzrósł o około 50% w 2020, ma rosnąć o 25-30% rocznie w krótkim terminie i 15-20% rocznie w średnim terminie. InPost oczekuje wzrostu marży EBITDA w Polsce do "wysokich czterdziestu do niskich pięćdziesięciu" procent wobec 37,9% w I-III kw. 2020 i 27,4% rok wcześniej. W Polsce w całym roku 2020 EBITDA wzrosła do "niskich czterdziestu procent". Break-even w operacjach międzynarodowych zakładany jest od początku lub w połowie 2022 roku. Strategia firmy zakłada wzrost liczby paczkomatów w Polsce do 14 500-15 500 tys. w krótkim okresie z 10 776 na koniec 2020. W średnim terminie roczny wzrost sieci w Polsce o 2-2,5 tys. rocznie. Wzrost liczby paczkomatów za granicą - do 2-3 tys. w krótkim terminie i do 10-12 tys. średniookresowo. Capex w Polsce wzrośnie do 600-625 mln zł z około 500 mln w 2020 r. W średnim terminie capex spadnie do 8%, a
w dłuższym - do 6% przychodów. Źródło: Trigon

Kemp: Pavel Minarik (dotychczasowy CTO Flowmon Networks) został powołany do kierownictwa firmy na stanowisko Chief Technology Officer. Minarik, który dołącza do Kemp w związku z niedawnym przejęciem przez tą firmę spółki Flowmon Networks, będzie kierował wszystkimi elementami globalnej strategii technologicznej Kemp oraz nadzorował rozwój produktów i strategię innowacji zarówno load balancerów Kemp LoadMaster, jak i rozwiązań Flowmon Networks. Źródło: spółka

Grupa kapitałowa Transition Technologies: Systematycznie rozbudowuje swoje struktury na całym świecie, stając się firmą międzynarodową. Właśnie otworzyła w Niemczech oddział jednej ze spółek grupy - Transition Technologies PSC. Nowy podmiot, Transition Technologies PSC Germany GmbH z siedzibą w Monachium, odpowiedzialny będzie za rozwój i dostarczanie kompleksowych usług i systemów informatycznych dla firm przemysłowych na rynku niemieckim. Transition Technologies PSC oferuje zaawansowane i globalne rozwiązania ICT dla przemysłu. W swojej działalności skupia się na rozwiązaniach, które w sposób kompleksowy wykorzystują nowoczesne technologie (tj. Augmented Reality, Connected Product Lifecycle Management, Internet of Things czy Cloud Solutions), dzięki czemu mogą przeprowadzić partnerów przez cały proces cyfrowej transformacji. ,,Sytuacja jest nietypowa i pozornie niesprzyjająca otwieraniu nowego oddziału, ale wszyscy jesteśmy zdeterminowani, aby udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych. Rynek niemiecki jest
dla nas kluczowy i utworzenie tam nowej spółki planowaliśmy od dawna. Wraz z pierwszymi sygnałami końca zawirowań na rynkach międzynarodowych postanowiliśmy więc postawić ten ostatni krok. W naszej strategii chcemy być firma globalną - posiadamy już spółki i oddziały we Francji, USA czy na Tajwanie. Kluczem w osiągnięciu tego celu jest posiadanie świetnego lokalnego zespołu, który potrafi przejąć inicjatywę i nakierować biznes na właściwe tory" - mówi Szymon Bartkowiak, CEO Transition Technologies PSC. Źródło: spółka

Colt Technology Services: Tessa Raum została mianowana na stanowisko wiceprezesa wykonawczego ds. HR. Dołączy do zespołu Executive Leadership Team, podlegając bezpośrednio Keri Gilder, dyrektor generalnej. Nowa wiceprezes będzie odpowiedzialna za kierowanie działem HR i globalne wdrożenie trzyletniej strategii, którą Colt zaprezentował w listopadzie ubiegłego roku. Będzie również wspierać kulturę innowacji firmy i wzmacnianie jej rozwoju poprzez siłę pracowników. "To czas ogromnych zmian dla całej branży - zarówno dla Colt, jak i przedsiębiorstw na całym świecie. W zeszłym roku nasi pracownicy niestrudzenie pracowali nad rozwiązaniami wspierającymi klientów. Byłam dumna, że jestem częścią tej firmy. Cieszę się, że mogę wspólnie z całym zespołem, realizować nową strategię przewidzianą na najbliższe trzy lata, abyśmy wszyscy mogli odegrać rolę w rozwoju Colt" - podkreśliła Tessa Raum, komentując powierzenie jej nowego stanowiska. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Play: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 22 mln euro (100 mln zł) w obligacje operatora.EBOR przypomniał, że łączna wartość emisji obligacji Play wyniosła 500 mln zł, a papiery te będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma Play zainwestuje środki we wdrożenie technologii 5G. Źródło: ISBnews

JR Holding ASI: Fundusz podpisał list intencyjny ze spółką SatRevolution, dotyczący inwestycji w ten podmiot i wsparcia SatRevolution we wprowadzeniu na NewConnect lub rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). jednym z obszarów współpracy jest doprowadzenie do wejścia SatRevolution S.A. lub podmiotu wchodzącego w skład jej grupy kapitałowej do zorganizowanego obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Źródło: ISBnews

InPost: Oferta publiczna do 175 mln istniejących akcji InPostu (stanowiących 35% kapitału) rozpoczęła się 21 stycznia i potrwa do 28 stycznia br. Przedział cenowy akcji ustalono na 14-16 euro, co daje kapitalizację rynkową spółki w wysokości 7-8 mld euro, podano w aneksie do prospektu. Oczekiwany dzień debiutu akcji na Euronext Amsterdam to 29 stycznia.Oferta dotyczy prywatnej sprzedaży istniejących akcji spółki, skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych. Akcjonariuszami sprzedającymi są: (i) AI Prime & Cy SCA (należący do funduszy Advent International Corporation); (ii) Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC; oraz (iii) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2. Źródło: ISBnews

Platige Image: Spółka przyjęła strategię rozwoju na lata 2021-2025, która zakłada ewolucję modelu biznesowego spółki do modelu hybrydowego łączącego działalność w dotychczasowych obszarach usług serwisowych z rozwojem projektów własnych (IP) w zakresie produkcji filmów (film development) oraz gier komputerowych (game development). Jedną z rozważanych form finansowania projektów własnych jest przeniesienie notowań akcji spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wraz z dodatkową emisją akcji. Ewentualna realizacja tego scenariusza planowana jest do końca 2022 r. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises Plc: Spółka wypracowała w grudniu 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 343 mln USD wobec 265 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 29%, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe. "W grudniu wszystkie nasze linie produktowe odnotowały wysokie wzrosty sprzedaży. Produktami, które były największymi czynnikami wzrostu, były smartfony, procesory oraz akcesoria. W smartfonach najbardziej poszukiwana była seria iPhone 12, czyli najnowsze modele firmy Apple - bestsellery na rynkach, na których jesteśmy głównym dystrybutorem produktów tej firmy" - skomentował dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbis Enterprises Plc Siergiej Kostevitch. Źródło: ISBnews

Allegro: Grupa Allegro planuje zatrudnić w tym roku do 950 osób, poinformował Marcin Gruszka z biura prasowego firmy. Allegro planuje także zmienić siedzibę - w II kw. 2021 r. ma zostać otwarty biurowiec w Poznaniu, w którym Allegro będzie najemcą (z 26 tys. m2 powierzchni biurowej brutto), jak podała firma doradcza Cresa, która reprezentuje najemcę. Źródło: ISBnews

LiveChat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LiveChat Software w okresie październik - grudzień 2020 (III kwartał roku finansowego 2020/2021) wyniosły 12,18 mln USD i były o 44,9% wyższe r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Asseco SEE: Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) powołała Michała Nitkę, ze skutkiem od 1 maja 2021 roku, do składu zarządu spółki bieżącej, wspólnej kadencji, tj. do 12 lipca 2022 roku, powierzając mu funkcję członka zarządu. Źródło: ISBnews

Larq: Wiesbaden, Harbinger Capital oraz Krzysztof Przybyłowski, Anita Przybyłowska, Adam Michalewicz, Kazimierz Michalewicz i Paweł Orłowski ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 15 742 akcji Larq (0,16% w kapitale zakładowym) w związku z planowanym nabyciem akcji przez wzywających w celu osiągnięcia 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podał Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Źródło: ISBnews

Vue Storefront: Zamknął jedną z największych rund seed w Polsce w ostatnich miesiącach, pozyskując 5,9 mln zł, podała spółka. W spółkę rozwijającą rozwiązania open source typu frontend dla e-commerce zainwestowały fundusze Movens VC i SMOK Ventures. Vue Storefront został wdrożony przez ponad 250 e-sklepów i ponad 100 agencji partnerskich na całym świecie, wystartował trzy lata temu jako projekt R&D typu open source. Źródło: ISBnews

SoftBlue: Spółka badawczo-rozwojowa notowana na NewConnect finalizuje przygotowania do publicznej oferty akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego SoftBlue nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Harmonogram oferty przewiduje zapisy na akcje w terminie 26 stycznia - 12 lutego. Pozyskane od inwestorów środki zostaną przeznaczone na rozwój produktów z obszaru IoT, w tym urządzenia służącego do zarządzania produkcją i energią Autonomous Data Controler oraz sytemu antysmogowego AirDron. Źródło: spółka

Pergamin: Firma zajmująca się automatyzacją pracy z umowami i innymi dokumentami prawnymi pozyskała 3 mln zł w rundzie seed od JR Holding i Nunatak Capital. Pergamin wykorzysta nowe środki na rozbudowę produktu o funkcje analizy danych z wykorzystaniem AI oraz pozyskiwanie klientów w sektorze Enterprise. Pergamin to polski startup, który umożliwia cyfrowe zarządzanie umowami w oparciu o dane (data-driven contract management). Narzędzie pozwala na zautomatyzowane tworzenie, negocjowanie, elektroniczne podpisywanie i przechowywanie umów, a także wymianę danych i integrację z innymi narzędziami. Źródło: spółka

JLupin: Satus Starter zainwestował 1,6 mln zł w platformę mikro-serwisową. JLupin jest bezpośrednią konkurencją dla produktów wytworzonych przez Google i RedHat i został zaprojektowany i wytworzony w całości przez polski zespół architektów i programistów. Jlupin umożliwia skrócenie czasu wdrożenia systemu z miesięcy do dni, drastycznie obniża koszty użytkowania i przyspiesza development oprogramowania nawet do 40%. Wartość rynku mikroserwisów jest szacowana na 8 mld USD i celem Jlupin jest obecność w pierwszej trójce najmocniejszych graczy na tym rynku. Źródło: ISBtech

Red Hat, Inc.: Największy na świecie dostawca rozwiązań open source, poinformował o zamiarze przejęcia spółki StackRox lidera i innowatora w dziedzinie zabezpieczeń zaprojektowanych z myślą o kontenerach i platformie Kubernetes. Red Hat OpenShift, platforma Kubernetes dla przedsiębiorstw, zostanie rozszerzona o efektywne funkcje zabezpieczeń StackRox. Pomoże to firmie Red Hat w realizacji wizji, jaką jest udostępnienie użytkownikom jednej, kompleksowej platformy umożliwiającej tworzenie, wdrożenie i bezpieczne uruchomienie praktycznie każdej aplikacji w całej chmurze hybrydowej. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Twisto: Spółka pozyskała 72 mln zł na rozwój działalności na dotychczasowych oraz nowych rynkach m.in. od nowych inwestorów - australijskiego fintechu ZIP i funduszu Elevator Ventures. Środki pozyskane od inwestorów Twisto przeznaczy na rozwój płatności odroczonych w Europie Środkowej. Źródło: ISBnews

BIK: Biuro Informacji Kredytowej (BIK) udostępniło bieżący dostęp do historii kredytowej poprzez aplikację Mój BIK, podał BIK. "Głównym założeniem aplikacji Mój BIK jest bieżący dostęp do swojej historii kredytowej i sprawdzi swoją ocenę punktową BIK (tzw. scoring)" - czytamy w komunikacie. W wariancie rozszerzonym oferty mobilnej klient zyskuje praktycznie nielimitowany dostęp do Raportu BIK, podano również. Źródło: ISBnews

MedApp: Rozszerzył współpracę z firmą Microsoft - dzięki otrzymaniu statusu Mixed Reality DMP został oficjalnym dystrybutorem urządzenia do wizualizacji holograficznej w mieszanej rzeczywistości - HoloLens 2, podała spółka. MedApp posiada już status Silver Partner w programie MRPP, a także oferuje swoim klientom rozwiązanie chmurowe Microsoft Azure. Źródło: ISBnews

Allegro: Spółka uruchomi serwis Allegro Biznes w lutym br. To rozwiązanie mające usprawniać zakupy firmowe. "Możliwość samodzielnego i szybkiego wyboru produktów w połączeniu z bardzo bogatą ofertą w konkurencyjnych cenach oraz wygodnymi dostawami - elementy tak ważne w naszych codziennych, prywatnych zakupach - nie były do tej pory dostępne w przypadku zakupów firmowych. Ponieważ jednak klienci, poza życiem zawodowym, przyzwyczaili się do określonego standardu zakupów online, ta luka doprowadziła do szybkiego rozwoju funkcji i usług, takich jak Allegro Biznes, skierowanych do klientów B2B" - powiedziała commercial category management director w Allegro Dagmara Brzezińska-Marcu, cytowana w komunikacie. Źródło: ISBnews

Pensje w IT: Średnia zarobków programisty w Polsce wynosi 12 017 zł na umowę o pracę i 11 088 zł na B2B , wynika z raportu przygotowanego przez Just Join IT. Junior zatrudniony na umowę o pracę zarabia średnio 6 945 zł, podczas gdy na konto Seniora wpływała miesięcznie kwota 16 719 zł. W przypadku umów B2B kwota nieznacznie spada, u Juniora do 6 100 zł, a Seniora - 16 069 zł. Pensje tzw. midów zarówno związanych stosunkiem pracy, jak i freelancerów wynoszą ponad 11 tys. zł (12 387 zł UoP, 11 096 zł B2B). Just Jin IT opierał się na danych za 2020 r. i jest to średnia arytmetyczna dla oferowanych przez pracodawców wynagrodzeń w jobbardzie. Dla osób pracujących B2B przyjeto kwotę brutto, a dla UoP w kwocie netto. Źródło: spółka

Robyg: Grupa Robyg inwestuje w innowacyjną technologię dezynfekcji biur sprzedaży przy pomocy nowoczesnych urządzeń Aura Air. To najinteligentniejsza na świecie technologia dezynfekowania powietrza, która jednocześnie monitoruje jego jakość w czasie rzeczywistym. Korzystanie opatentowanego i zatwierdzonego przez EPA sterylizatora i filtra promieni, a także diod LED UVC neutralizuje bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie, czy zapachy. Urządzenia są sterowane za pomocą aplikacji mobilnej. Źródło: spółka

Grupa Azoty: Przedstawiciele spółki za pomocą skanerów Agrocares mogą już w całym kraju przeprowadzać szybkie analizy gleby dla rolników. Pozytywne doświadczenia zebrane podczas przeprowadzonego pilotażu sprawiły, że od bieżącego roku wszyscy przedstawiciele spółki pracujący z rolnikami na terenie całego kraju wyposażeni będą w skanery doglebowe. Dzięki skanerom AgroCares, raport z analizy gleby dostępny jest na telefonie rolnika w kilka minut po przeprowadzonym badaniu, a rolnik otrzymuje precyzyjne zalecenia dotyczące potrzeb mineralnych każdej z części jego ziemi. Źródło: spółka

Codeaddict: Aplikacja meet.mba poznańskiej spółki zgromadziła do tej pory ponad 4 tys. użytkowników na całym świecie, a liczba ta stale rośnie. Spółka stworzyła oprogramowanie aplikacji oraz sprawuje bieżącą kontrolę nad jej działaniem. Plany zakładają stopniowe wdrażanie nowych opcji i aktualizacji. Aplikacja dystrybuowana jest w modelu płatnym wśród uczelni wyższych. Aplikacja jest stale rozwijana przez Codeaddict - na najbliższy rok spółka zaplanowała wprowadzenie szeregu aktualizacji i nowy opcji. Źródło: spółka

Netia: Zmodyfikowała swoją ofertę światłowodowego dostępu do internetu, wprowadzając opcję do 600 Mb/s za 60 zł miesięcznie. Do 16 lutego br. zakup wybranych pakietów internetu z TV premiowany jest 3 miesiącami abonamentu na start gratis. Od 18 stycznia 2021 r. w Netii obowiązują nowe promocyjne cenniki ("Nowa rozrywka III"). Dla łączy w technologiach światłowodowych podstawowa promowana opcja prędkości, to nadal do 300 Mb/s w cenie 50 zł miesięcznie (cena dla budownictwa wielorodzinnego z umową na 24 miesięcy z rabatami za e-fakturę i zgody marketingowe). Następny w kolejności wariant, dwa razy szybciej - do 600 Mb/s zastąpił wcześniej dostępną opcję do 500 Mb/s, przy zachowaniu dotychczasowej, atrakcyjnej ceny 60 zł miesięcznie. Za dopłatą kolejnych 10 zł miesięcznie można przyspieszyć łącze aż do 1 Gb/s. Niezależnie od wybranej opcji przez 3 miesiące na start klienci będą zwolnieni z opłat abonamentowych. Źródło: spółka

Mennica Skarbowa: Prowadzi zaawansowane prace koncepcyjne związane z uruchomieniem giełdy złota online. Pracuje nad kolejnymi usługami, które planuje uruchomić dla swoich klientów. Mennica Skarbowa uruchomiła właśnie nową usługę dla swoich klientów - możliwość złożenia w depozycie wartościowych przedmiotów. Złoto, biżuterię, gotówkę, rodzinne precjoza, papiery wartościowe czy dzieła sztuki można przechowywać w jednym z największych i najlepiej strzeżonych skarbców w Polsce, umiejscowionym w podziemiach przedwojennego budynku Banku Rolnego w Warszawie. Docelowo ma zostać uruchomionych około 8000 różnej wielkości skrytek. Źródło: spółka

VersaBox: Producent robotów autonomicznych - rozwija pracę nad systemem, który ma na celu znaczne przyspieszenie wdrażania robotów w intralogistyce - Versaboty. Roboty które, można wprowadzić do istniejących już hal produkcyjnych i magazynowych bez generalnych zmian w ich układzie. VersaBox zapewnia sprzęt, oprogramowanie, doradztwo oraz serwis. System jest w pełni skalowalny - od poziomu jednego robota do całej floty, liczącej kilkanaście czy kilkadziesiąt jednostek. Źródło: ISBtech

Silvair: We współpracy z amerykańską firmą EMC, światowym liderem w dostarczaniu wysokiej klasy rozwiązań oświetleniowych, przeprowadziła modernizację 17-to piętrowego budynku biurowego klasy A o przestrzeni blisko 44 000 metrów kwadratowych w Minnesocie, USA. W ramach prac zainstalowano ponad 3 600 nowych lamp wyposażonych w technologię Silvair. Źródło: ISBtech

Lenovo: Do polskich sklepów trafił najlżejszy ThinkPad w historii, który zrewolucjonizuje rynek laptopów. Dodatkowo przy zakupie dowolnego modelu ThinkPad X1 Nano, klienci otrzymają m.in. dodatkową usługę w postaci Premier Support w standardzie. Źródło: ISBtech

Brother: Firma wprowadza do swojej oferty nowy produkt - zestaw przeznaczony do znakowania przewodów i infrastruktury sieciowej, w skład którego wchodzi drukarka etykiet PT-E550WNIVP. W ramach uzupełnienia oferty Brother wprowadził również nowe taśmy samolaminujące. Źródło: spółka

GIAP: Jako pierwsza polska firma zdobyła status złotego partnera QGIS - wieloplatformowego, otwartego oprogramowania geoinformacyjnego wykorzystywanego na całym świecie. GIAP rozwija i adaptuje Geograficzne Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) do realizacji zadań i celów administracji publicznej i obecnie jest jednym z głównych dostawców technologii GIS dla samorządów w Polsce. Obecność w gronie prestiżowych partnerów QGIS otwiera przed GIAP drogę do ekspansji na rynki zagraniczne. Źródło: ISBtech

Jamar: Producent artykułów spożywczych wdrożył mobilny system zarządzania utrzymaniem ruchu w produkcji EAM 4FACTORY. ,,Bardzo ważne było dla nas wsparcie ze strony dostawcy oprogramowania, firmy DSR S.A. Mogę potwierdzić, że taką pomoc otrzymaliśmy na każdym etapie wdrożenia systemu EAM 4FACTORY. Z firmą DSR współpracowaliśmy już przy wdrożeniu systemu QAD. Dzięki temu szybko udało się znaleźć wspólny język." - mówi Anna Hyra, Lider wdrożenia systemu EAM 4FACTORY w Jamar. Źródło: spółka

Huawei: Odświeżył wygląd swojego sklepu z aplikacjami AppGallery. Nowy interfejs sklepu to intuicyjna nawigacja w formie feedu, wyraziste i spójne wizualnie karty sekcji, a także nowy, wygodny dla użytkownika sposób ekspozycji gier. Źródło: spółka

Assa Abloy Opening Solutions: Rośnie zapotrzebowanie na elastyczne rozwiązania, które można łatwo dopasować do bieżących i przyszłych potrzeb użytkowników oraz rozwijających się firm. Odpowiedzią na tę sytuację jest nowy system Incedo Business, który łączy wszystkie elementy sprzętu i oprogramowania zabezpieczającego na jednej platformie. Można go łatwo skalować odpowiednio do potrzeb, aby umożliwić pracownikom i gościom swobodne poruszanie się po budynku, a firmie - lepszą koncentrację na swoim rozwoju. Źródło: spółka

SIX Payment Services: Spółka należąca do grupy Worldline, lidera na rynku płatności elektronicznych w Europie, wdraża swój najnowszy terminal płatniczy typu Softpos od początku lipca 2020 r. W ciągu ostatnich 6 miesięcy Worldline podpisał umowy na wdrożenie nowego Softpos m.in. z firmami z Warszawy, Wrocławia i Łodzi, a liczba użytkowników i transakcji stale rośnie. "Nasze rozwiązanie to najbardziej wszechstronny terminal płatniczy tego typu na rynku, spełniający wymogi bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Mastercard i Visa oraz certyfikowany przez autoryzowane laboratorium EMV. Jego największą zaletą jest brak konieczności zakupu nowego, drogiego sprzętu przez akceptanta. Można je zainstalować na każdym smartfonie lub tablecie z dostępem do internetu - niezależnie od producenta - z zainstalowanym systemem operacyjnym Android 8.0 lub nowszym. Pierwsze sześć miesięcy od wdrożenia pokazuje nam, że na rynku jest duże zapotrzebowanie na szybką i sprawną obsługę płatności bez konieczności ponoszenia dodatkowych
kosztów zakupu urządzania. Nasz terminal Softpos doskonale wpisuje się w te potrzeby" - wyjaśnia Artur Żymańczyk, country manager w Worldline. Źródło: spółka

Samsung: Zaprezentował smartfon Galaxy S21 Ultra 5G. Flagowe urządzenie Galaxy S21 Ultra 5G został wyposażony w najbardziej zaawansowany technologicznie, profesjonalny system aparatów spośród urządzeń Samsung oraz najjaśniejszy i najinteligentniejszy wyświetlacz. Źródło: spółka

HP: Firma zaprezentowała nowe komputery biznesowe i ultra-smukły monitor, które mają pomóc ludziom pozostać w kontakcie i działać swobodnie w niemal każdym otoczeniu. Źródło: ISBtech

Vectra: Oferuje dostęp do Netflixa przez rok bez dodatkowych opłat - zależnie od wysokości abonamentu Netflix jest dostępny w cenie usługi na 3/6 lub 12 miesięcy. Promocja będzie dostępna do 15 kwietnia 2021. Źródło: spółka

K2 Internet: Zawarcie przez spółkę zależną Fabrity porozumienia w sprawie wezwania do zapłaty kwoty 3,37mln zł z sierpnia 2020 roku Fabrity zobowiązało się na zasadzie kompensaty zrealizować usługi szkoleniowe oraz związane z rozwojem i utrzymaniem oprogramowania na rzecz kontrahenta. Źródło: spółka

Halsang: Polski oddział szwedzkiej firmy, producenta bram, ogrodzeń i urządzeń kontroli dostępu, wdroży w swojej siedzibie pod Krakowem system TIMATE. Rozwiązanie pomoże spółce ewidencjonować czas pracy, weryfikować koszty produkcji oraz reagować na bieżąco na problemy pojawiające się w procesach produkcyjnych. "Zatrudniamy coraz więcej ludzi, dlatego tak bardzo potrzebujemy systemu, który pomoże nam ewidencjonować czas ludzkiej pracy. Szukaliśmy jednak rozwiązania, które dam nam coś więcej niż standardową kartę odbijaną przez zatrudnionego rano i po zakończeniu dniówki. Najważniejsze są dla nas realne dane o tym, jak działa firma, jak organizujemy pracę w zespołach, czy optymalnie wykorzystujemy zasoby i czas pracy. Dzięki takiej wiedzy możemy lepiej zarządzać przedsiębiorstwem i rozdzielać zadania między pracowników, dbając o to, aby nie byli ani przeciążeni pracą, ani znudzeni bezczynnością" - wiceprezes Halsang Arkadiusz Jaworski. Źródło: spółka

Shoper: Platforma e-commerce w Polsce udostępniła dla ponad 15 tys. sklepów działających na tym oprogramowaniu formę płatności PayPo. Dzięki niej klienci mogą zapłacić za zakupione towary do 30 dni później lub w wygodnych ratach. Źródło: spółka

Comarch: Spółka złożyła najniższą ofertę w przetargu Wód Polskich na wdrożenie systemu ERP. Źródło: Trigon

CitySpace App: Aplikacja pozwala wynajmować biura w różnych miastach Polski, nawet nie mając podpisanej umowy z ich operatorem. Za rezerwację płaci się online. Dodatkowo aplikacja umożliwia uzyskanie rabatów i skorzystanie z programu poleceń. Jest darmowa i może z niej korzystać każdy. Źródło: ISBtech

Esri Polska: Przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Zdrowia i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa opracowała nowe mapy ilustrujące rozprzestrzenianie się koronawirusa i monitorujące realizację Narodowego Programu Szczepień. "Samo wykonanie panelu zajęło zaledwie dwa dni, z uwagi na łatwość obsługi oprogramowania ArcGIS. Około tygodnia natomiast trwały prace integracyjne i automatyzujące proces pobierania danych z Centrum e-Zdrowia. Po uruchomieniu serwisu dane przekazywane są przez Centrum e-Zdrowia do Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), które następnie przekształca je do odpowiedniego formatu i przesyła do stworzonej przez nas aplikacji" - powiedział Robert Jaroszuk Business Analyst w Esri Polska. Źródło: ISBtech

realme: W Polsce można już kupić Smart Scale - inteligentną wagę, która pozwala kontrolować masę ciała oraz stan zdrowia organizmu. Analizuje aż 16 zakresów danych i łączy się ze smartfonem poprzez aplikację realme Link. Kosztuje tylko 99 zł. Premiera tego produktu, to także symboliczny debiut realme na polskim rynku Smart Home. Producent w 2021 roku zamierza poszerzyć swoją ofertę o kolejne akcesoria AIoT. Źródło: spółka

Starcom: Agencja mediowa, należąca do Publicis Groupe, zajmie się obsługą mediową marki Tarczyński, lidera w kategorii kabanosów i przekąsek białkowych w Polsce. Decyzja o rozpoczęciu współpracy ze Starcomem zapadła w wyniku przeglądu ofert domów mediowych. "Tarczyński to silna i ambitna marka, która niezwykle dynamicznie się rozwija. Stawiamy na nowoczesną komunikację i odważnie sięgamy po innowacyjne rozwiązania. Agencja Starcom przekonała nas do siebie przede wszystkim dojrzałym biznesowym podejściem do naszej marki, a także doświadczeniem i kompetencjami, idealnie wpisującymi się w nasze potrzeby. Pozytywne wrażenie zrobiła na nas zaprezentowana przez agencję strategia, a warunki finansowe ostatecznie przypieczętowały decyzję" - powiedział Tomasz Tarczyński, członek zarządu, dyrektor marketingu i eksportu Tarczynski. Źródło: spółka

Scaleway: Jeden z wiodących europejskich dostawców chmury publicznej, uruchamia popularną usługę Kubernetes Kapsule w Polsce, w ramach swojego zaangażowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Źródło: spółka

Play: Uruchomił zimowe promocje - smartfony, abonament i internet z telewizją PLAY NOW TV nawet przez pół roku gratis. Najnowsza oferta zapewnia wszystkim klientom indywidualnym, którzy zdecydują się przenieść swój numer do Play, zwolnienie z opłat za usługi oraz telefon przez pierwsze pół roku od podpisania umowy. Oznacza to, że klient zawierając umowę na dowolny z abonamentów na 24 miesiące, otrzymuje pół roku za 0 zł, a koszty ponosi jedynie za okres 18 miesięcy. Analogicznie w przypadku rat na smartfon - zamiast 36, użytkownik opłaca je przez 30 miesięcy. Jedyny koszt, jaki ponosi podczas aktywacji pakietu to ,,opłata na start" za urządzenie. Promocja obowiązuje we wszystkich aktualnych pakietach - S, M, L oraz HOMEBOX. Aby uzyskać rabat w tej ofercie, klient może wybrać dowolny smartfon z portfolio operatora. Wśród nich dostępne są między innymi: poręczny Samsung Galaxy A71 z poczwórnym aparatem i wydajną baterią oraz Xiaomi Mi 10T lite 5G wspierający sieć najnowszej generacji, charakteryzujący się
nowoczesnym designem. Źródło: spółka

Ekstraklasa: Podpisała nowy kontrakt na transmisje meczów w krajach bałkańskich. Drugim nadawcą w tym regionie, oprócz Planet Sport, została Arena Sport. To popularna na Bałkanach telewizja prowadząca sześć sportowych anten - na Słowenii, w Serbii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Macedonii Północnej i Kosowie. Na każdej z nich Arena Sport pokaże mecze wiosennej części sezonu 2020/21 w PKO Bank Polski Ekstraklasie. W Chorwacji polską ligę nadal będzie pokazywała Planet Sport. Źródło: spółka

Vertiv: Według danych Światowej Organizacji Zdrowia aż 50% różnych szczepionek rocznie marnuje się z powodu niewłaściwego przechowywania, związanego m.in. z problemami z utrzymaniem właściwej temperatury. Z uwagi na fakt, że nowe szczepionki firm Pfizer i Moderna przeciw COVID-19 wymagają przechowywania w bardzo niskich temperaturach, rozwiązanie tego problemu jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Placówki ochrony zdrowia muszą przygotować się na ich dostawy, m.in. kupić ultrachłodzące zamrażarki, które zapewniają przechowywanie szczepionek w temperaturach do -80 stopni Celsjusza. Jak wskazują specjaliści z Vertiv, podczas zakupu i eksploatacji takiego sprzętu nie można zapomnieć o tak kluczowych aspektach, jak kontrola parametrów zasilania i poprawianie ich w razie potrzeby, czy też zapewnienie zasilania awaryjnego. Źródło: spółka

media
telekomunikacja
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)