Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Agora: Zyski topnieją, rosną zwolenienia

0
Podziel się:

Grupa Agory zarobiła w I kw. 1,1 mln zł - przez spadek reklam. Zwolni 400 osób.

Agora: Zyski topnieją, rosną zwolenienia
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)
bEDlQCUl

Agora zwiększy planowaną skalę redukcji zatrudnienia i wydłuży czas trwania tego procesu. Firma zwolni 400 osób zamiast planowanych dotychczas trzystu.

Pierwotnie, redukcje zatrudnienia w grupie miały dotyczyć do 300 osób i być przeprowadzone od 1 stycznia do 31 lipca 2009 r., przy czym w Spółce na zasadzie zwolnień grupowych. Po zmianach, wprowadzonych uchwałą Zarządu Agory z dnia 13 maja 2009 r., proces redukcji zatrudnienia realizowany będzie w okresie od 1 stycznia do 31 października 2009 r. i obejmie w grupie łącznie około 400 osób (co stanowi około 10,4% zatrudnionych w grupie na dzień 30 listopada 2008 r.)" - czytamy w komunikacie.

W Spółce proces redukcji przeprowadzany jest na zasadzie zwolnień grupowych. Zgodnie z informacją złożoną w Urzędzie Pracy w dniu 13 maja 2009 r., dodatkowe zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone do 31 października 2009 r.

bEDlQCUn

W związku ze zwiększeniem redukcji zatrudnienia, Agora utworzy dodatkową rezerwę na koszty realizacji tych zwolnień, w wysokości około 2,3 mln zł, która obciąży skonsolidowany wynik grupy w pierwszym półroczu 2009 r.

Wyniki Agory - lepiej od oczekiwań analityków

Grupa Agory miała w I kw. 2009 roku 1,1 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 18,7 mln zł zysku netto w I kw. 2008 r. Wynik okazał się lepszy od średniej prognoz rynkowych na poziomie 0,14 mln zł zysku netto.

Zysk operacyjny Agory w I kw. 2009 roku wyniósł 5,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej firma miała 22,6 mln zł zysku. Wynik jest lepszy niż spodziewał się rynek, bo konsensus zakładał 0,1 mln zł straty EBIT.

bEDlQCUt

Przychody Agory spadły w I kw. 2009 roku o 12,4 proc. do 274,4 mln zł z 313,4 mln zł w I kw. 2008 roku i były nieznacznie niższe od średniej prognoz rynkowych, zakładającej 282 mln zł.

Koszty operacyjne netto Grupy wyniosły 268,7 mln zł i spadły o 22,1 mln zł, czyli o 7,6 proc. Spadek ten jest m.in. efektem wdrożonego w Grupie w grudniu 2008 r. programu poprawy efektywności operacyjnej.

Największe redukcje nastąpiły w wydatkach na promocję i reklamę (spadek o odpowiednio 28,3 proc. i 33,9 proc. w stosunku do I kw. i IV kw. 2008 r.) oraz na materiały i energię (spadek o odpowiednio 3,6 proc. i 0,8 proc. w stosunku do I kw. i IV kw. 2008 r.).

Ponadto wpływ na spadek kosztów operacyjnych Grupy miały niższe o 3,3 mln zł (tj. o 22,1 proc.) koszty sprzedanych towarów i materiałów w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Główną przyczyną spadku tych kosztów były niższe nakłady seryjnych projektów wydawniczych (Projekty Specjalne).

bEDlQCUu

EBITDA operacyjna Grupy wyniosła w I kw. 2009 roku 29,3 mln zł (spadek o 45,9 proc.), a marża EBITDA operacyjna wyniosła 10,7 proc.

Wpływy ze sprzedaży reklam wyniosły 178,8 mln zł (spadek o 16,3 proc.), ze sprzedaży wydawnictw 49,5 mln zł (spadek o 7,1 proc.), a ze sprzedaży Projektów Specjalnych (w tym kolekcji) 22,9 mln zł (wzrost o 2,2 proc.).

Wpływy ze sprzedaży reklam w _ Gazecie Wyborczej _ wyniosły 86,1 mln zł i spadły o 30,7 proc. Przychody ze sprzedaży egzemplarzy były o 6,6 proc. niższe niż przed rokiem i wyniosły 38,3 mln zł.

W tym okresie _ Gazeta _ sprzedawała średnio 396 tys. egzemplarzy, a jej udział w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł około 39,5 proc. i spadł o 4 pkt proc. w stosunku do I kw. 2008 r., a wzrósł o 1,5 pkt proc. w stosunku do IV kw. 2008 r.

bEDlQCUv

Przychody ze sprzedaży reklam w bezpłatnej gazecie _ Metro _ wyniosły 8,4 mln zł i spadły o 3,4 proc. Wpływy z reklam wymiarowych spadły o 6 proc. przy spadku wydatków na reklamę w dziennikach na poziomie 24 proc.

Przychody ze sprzedaży reklam internetowych wyniosły 10,4 mln zł i wzrosły o 16,9 proc. Przychody ze sprzedaży ogłoszeń w wortalach wzrosły o 28,3 proc. i wyniosły 5,9 mln zł. W lutym 2009 r. zasięg wszystkich marek internetowych Grupy wzrósł do poziomu 47,4 proc.

Przychody Grupy AMS wyniosły 38,5 mln zł i spadły o 3,8 proc. Pomimo spadku przychodów AMS zwiększył swój udział w rynku reklamy zewnętrznej o 2,4 pkt proc. do 27,8 proc.

Agora podała, że przychody ze sprzedaży czasopism wyniosły 23,4 mln zł i spadły o 10,3 proc., a EBITDA operacyjna wyniosła 3,1 mln zł.

bEDlQCUw

Natomiast przychody segmentu Radio wyniosły 18,6 mln zł i wzrosły o 3,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a EBITDA operacyjna wyniosła 1,6 mln zł.

Agora odwołuje prognozy rynku reklamy

Grupa medialna odwołała prognozy, które zakładały, że wartość polskiego rynku reklamowego w 2009 r. spadnie o 2%. Według spółki, w I kw. polski rynek reklamowy skurczył się o 7%, a w II kw. dynamika spadku może być jeszcze większa.

_ Spółka nie podtrzymuje swoich prognoz dotyczących rynku reklamowego i wskaźnika PKB na 2009 r. podanych w raporcie za czwarty kwartał 2008 r. Ze względu na niestabilne warunki rynkowe oraz rozbieżne opinie specjalistów, spółka nie jest w stanie wiarygodnie oszacować jak te wskaźniki będą się kształtować w 2009 r. _ - głosi komunikat Agory.

_ Biorąc pod uwagę dużą wrażliwość rynku reklamy na zmiany wartości PKB, jak i zmianę w korelacji między tymi dwoma wskaźnikami oraz jej nieprzewidywalność, jakiekolwiek szacunki wartości rynku reklamy byłyby obarczone dużym ryzykiem błędu. W opinii spółki dynamika spadku wydatków na reklamę ulegnie pogłębieniu w drugim kwartale 2009 r. w stosunku do pierwszego kwartału 2009 r. _ - czytamy dalej w komunikacie.

Agora podała, że według jej szacunków wydatki na reklamę w I kw. wyniosły 1,6 mld zł, co oznacza spadek o 7%.

ZOBACZ TAKŻE:

bEDlQCUO
KOMENTARZE
(0)