Notowania

górnictwo
16.04.2018 10:23

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują 17 V o wypłacie 0,18 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 maja o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 3,15 mln zł z zysku za 2017 r., wynoszącego łącznie 16,36 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,18 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia: dokonać podziału zysku za rok 2017 w wysokości 16 363 355,87 zł w następujący sposób:

- odpis na kapitał zapasowy spółki w kwocie: 13 213 355,87 zł.

- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie: 3 150 000 zł, co daje 0,18 zł dywidendy na każdą akcję" - czytamy w projektach uchwał.

Walne zgromadzenie ma również określić termin ustalenia prawa do dywidendy na 16 sierpnia 2018 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 5 września 2018 r.

"Proponowana kwota odpisu z zysku netto na kapitał zapasowy w wysokości około 80% ogólnej sumy zysku bilansowego za rok 2017 powiększy wartość kapitałów własnych spółki, a jednocześnie w warunkach zmiennej koniunktury panującej w ostatnich latach na rynku stalowym, a także na rynku wykonawstwa gazociągów, zwiększy bezpieczeństwo finansowe spółki. Potrzeby kapitałowe spółki wynikają także z faktu, iż spółka jest w trakcie spłaty kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego na modernizację i rozbudowę składu w Dąbrowie Górniczej, w wysokości 19 145 tys. zł. Kredyt będzie spłacany do 2020 r. Roczna wartość rat kapitałowych wynosi 4 590 tys. zł" - czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

W ubiegłym roku akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwotę 1,75 mln zł z zysku za 2016 r., wynoszącego 8,97 mln zł, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

Tagi: górnictwo, hutnictwo, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz