Notowania

finanse
10.01.2018 08:43

Alior Bank aktualizuje strategię, podnosi cel ROE do 16,2% w 2020 r. 

Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Alior Bank w zaktualizowanej strategii do 2020 r. zakłada wzrost wskaźnika zwrotu z kapitałów (ROE) do 16,2% wobec wcześniej zakładanych 14,1%, zwiększenie marży odsetkowej netto do poziomu 5,3% wobec 5,1% oczekiwanych wcześniej oraz utrzymanie wskaźnika koszty do dochodów (C/I) na poziomie 39%, podał bank w prezentacji.

Podziel się
Dodaj komentarz

Alior podkreślił, że szereg pozytywnych zdarzeń spowodował istotne polepszenie się pozycji kapitałowej banku od momentu ogłoszenia Planu Operacjonalizacji Strategii 4 października 2017 r.

"Aktualnym celem Alior Banku jest osiągnięcie współczynnika na kapitale Tier 1 w wysokości 15% i współczynnika TCR na poziomie 17% w 2020 r. (bez uwzględnienia wpływu potencjalnej wypłaty dywidendy w 2020 r.), tj. 3,25 pkt proc. ponad zakładane minima regulacyjne w 2020 r." - czytamy w prezentacji.

Bank planuje utrzymanie poziomu współczynnika na kapitale Tier 1 znacznie powyżej minimum regulacyjnego w całym horyzoncie strategii, co w połączeniu z równie wysokim poziomem współczynnika TCR pozwoli na uzyskanie zdolności do wypłaty dywidendy w 2020 r. (z zysku za 2019 r.), uwarunkowanej wytycznymi i oczekiwaniami KNF, podkreślono także.

Polepszenie się sytuacji kapitałowej pozwoliło Alior Bankowi na przyspieszenie wzrostu w IV kwartale 2017 r. W całym 2017 r. wzrost wolumenu kredytów brutto według szacunków wyniósł 6,8 mld zł, tj. 0,8 mld zł powyżej górnego progu celu strategicznego i poziomu poprzednio przewidywanego.

"Pomimo wyższego wzrostu, płynność banku utrzymała się na wysokim poziomie - wskaźnik LCR wyniósł 121% na koniec 2017 r. (wobec podwyższonego minimum regulacyjnego 100% od 1 stycznia 2018 r.)" - czytamy dalej.

Bank podtrzymał cel rocznego wzrostu wolumenu kredytów o 5-6 mld zł w perspektywie 2020 r.

Alior wyjaśnił, że skumulowany wpływ na cele strategiczne miały następujące czynniki: założenie scenariusza wzrostu stóp procentowych zgodnego z obecnym konsensusem rynkowym, wdrożenia MSSF-9, wejścia w życie ustawy o zniesieniu limitu dla składek ZUS oraz obniżenia oprocentowania rezerwy obowiązkowej.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 61,21 mld zł na koniec 2016 r.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz