Notowania

budownictwo
01.12.2017 09:41

Bricks Acquisitions Limited ogłosił wezwanie na 100% akcji Robyg po 3,55 zł/szt.

Bricks Acquisitions Limited, podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 289 401 199 akcji spółki Robyg, w związku z planowanym nabyciem 100% akcji spółki po cenie 3,55 zł za sztukę.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Niniejsze wezwanie zostaje ogłoszone na wszystkie akcje spółki, tj. na 289 401 199 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, serii A, B, C, D, E, F, G, H, wyemitowanych przez Robyg [...] W wyniku wezwania wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza uzyskać 100% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. 289 401 199 akcji uprawniających do 289 401 199 głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć akcje, pod warunkiem, że co najmniej 191 004 791 akcji, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 191 004 791 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, zostanie objętych zapisami w wezwaniu, podano także.

Akcje będą nabywane po cenie 3,55 zł za jedną akcję.

Jeżeli po przeprowadzeniu wezwania wzywający znajdzie się w posiadaniu akcji stanowiących co najmniej 90% ogólnej liczby głosów w spółce, wzywający zamierza przystąpić do przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych spółki, po którym nastąpi przywrócenie akcjom formy dokumentu oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym.

Data ogłoszenia wezwania to 1 grudnia, termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje - 2 stycznia 2018 r., termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje - 2 lutego 2018 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 7 lutego 2018 r., natomiast przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia - 9 lutego 2018 r.

Bricks Acquisitions Limited jest podmiotem powiązanym z Goldman Sachs Group Inc., będącym holdingiem bankowym i globalnym liderem w zakresie bankowości inwestycyjnej, rynku papierów wartościowych oraz zarządzania inwestycjami, którego akcje znajdują się w obrocie publicznym (NYSE: GS). Goldman Sachs jest uznanym inwestorem na rynku nieruchomości oraz aktywów związanych z nieruchomościami, głównie poprzez nabywanie spółek działających w branży nieruchomości, kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach, nieruchomości oraz aktywów w ramach projektów inwestycyjnych. Goldman Sachs ma na swoim koncie duże osiągnięcia w zakresie: inwestycji w platformy rynku nieruchomości oraz w nieruchomości mieszkaniowe w Europie i Stanach Zjednoczonych, zapewniania wsparcia kapitałowego, pomagania spółkom w przejściu do następnej fazy ich rozwoju oraz w staniu się wiodącymi markami na rynkach, na których działają, czytamy także.

Goldman Sachs ma ugruntowaną pozycję w Polsce, prowadząc od wielu lat działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej, a także posiadając zaplecze technologiczno-operacyjne, które bardzo znacznie rozrosło się w ostatnich latach, i zatrudnia obecnie w Warszawie ok. 500 osób. Goldman Sachs prowadzi w Polsce również aktywną działalność inwestycyjną i kredytową, w ramach której firma nabyła w 2017 r. nieruchomości komercyjne o wartości około 200 mln euro.

"Nabycie Spółki daje Goldman Sachs możliwość zainwestowania w wysokiej jakości platformę rynku nieruchomości, budowaną w oparciu o lokalne i globalne doświadczenia. Goldman Sachs pragnie wykorzystać swój kapitał, doświadczenie instytucjonalne i znajomość branży, aby wspierać członków kierownictwa we wdrażaniu długoterminowej wizji i strategii rozwoju spółki oraz realizowaniu wartości w ramach jej wzrostu i posiadanych nieruchomości gruntowych, przyczyniając się do rozwoju działalności spółki w Polsce" - podkreślono.

Kluczowi menedżerowie Robyg: Oscar Kazanelson - przewodniczący rady nadzorczej, Alex Goor - przewodniczący rady nadzorczej Robyg Construction oraz Artur Ceglarz - dyrektor finansowy, łącznie posiadający 10,2% akcji, nieodwołalnie zobowiązali się do sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji w ramach wezwania.

"Nabycie Robyg daje Goldman Sachs możliwość zainwestowania w wysokiej jakości platformę rynku nieruchomości, budowaną w oparciu o lokalne i globalne doświadczenia. Zamierzamy blisko współpracować z kierownictwem Robyg nad dalszym rozwojem spółki, zapewniając kapitał i fachową wiedzę, aby wspierać długoterminowy sukces Robyg" - powiedział partner w European Special SituationsGroup w Goldman Sachs Tavis Cannell, cytowany w komunikacie.

"Goldman Sachs jest idealnym partnerem strategicznym. Dzięki znaczącym zasobom kapitałowym, rozległej znajomości branży oraz doświadczeniu instytucjonalnemu, Goldman Sachs będzie efektywnie wspierać Robyg w umacnianiu wiodącej pozycji na polskim rynku mieszkaniowym oraz w dalszym rozwoju i zwiększaniu skali działalności. Zarząd analizuje warunki wezwania i planuje opublikować w najbliższych dniach formalną rekomendację dla akcjonariuszy Robyg" - dodał Kazanelson.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. Kontraktacja mieszkań w 2016 roku wyniosła 2 957 lokali.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz