Notowania

cie
06.06.2011 09:30

Ciech otrzyma 25 proc. akcji Alwernii

Rada Ministrów zgodziła się na przeniesienie na rzecz Ciechu 571.826 akcji, stanowiących 25,01 proc. kapitału Zakładów Chemicznych Alwernia jako wkładu niepieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Skarb Państwa akcji w podwyższonym kapitale Ciechu.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Rada Ministrów zgodziła się na przeniesienie na rzecz Ciechu 571.826 akcji, stanowiących 25,01 proc. kapitału Zakładów Chemicznych Alwernia jako wkładu niepieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Skarb Państwa akcji w podwyższonym kapitale Ciechu.

Ciech podał także, że uzyskał zgodę kredytodawców (tj. konsorcjum banków z umowy kredytowej z dnia 26 kwietnia 2010 roku oraz konsorcjum banków i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z umowy kredytowej z dnia 10 lutego 2011 roku) na nabycie akcji spółek: Alwernia, Zachem i Organika-Sarzyna. _ W związku z powyższym, porozumienie zawarte w dniu 26 maja 2011 roku pomiędzy Emitentem i Skarbem Państwa weszło w życie _ - podkreśla spółka.

_ W konsekwencji wydania powyższych zgód oraz o ile stosowna uchwała zostanie podjęta przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie Emitenta i zarejestrowana przez sąd rejestrowy, kapitał zakładowy Emitenta zostanie podwyższony o kwotę 9.425.450 złotych, tj. do kwoty 264.426.870 złotych w drodze emisji 1.885.090 akcji zwykłych na okaziciela serii E _ - czytamy dalej w komunikacie.

Skarb Państwa obejmie akcje nowej emisji w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci: 25,01 proc. akcji ZCh Alwernia, 5,15 proc. akcji Zakładów Chemicznych Zachem oraz 5,06 proc. akcji Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna.

Ciech podał wcześniej, że wartość wkładu niepieniężnego została ustalona przez strony porozumienia na łączną kwotę 44,30 mln zł (w tym za akcje Alwerni - 18,33 mln zł, za akcje Zachemu - 6,49 mln zł oraz za akcje Organiki-Sarzyny - 19,47 mln zł).

W styczniu SP obejmował nowej emisji Ciechu, w ramach prawa poboru po 19,20 zł za sztukę. Środki z tamtej emisji Ciech ma przeznaczyć na pełną realizację programu restrukturyzacji grupy, m.in. na realizację trzech projektów: modernizację wydziału energetyki w Sodzie Polskiej Ciech, elektrolizę w Zachemie oraz MPCA w Organice-Sarzynie.

Tagi: cie, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz