Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
technologie
23.08.2018 07:46

Cyfrowy Polsat miał 235,8 mln zł zysku netto, 475,6 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

Cyfrowy Polsat odnotował 235,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 291,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk operacyjny wyniósł 475,6 mln zł wobec 517 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zgodnie z obowiązującym do końca 2017 roku standardem MSR 18 i bez uwzględnienia Grupy Netia, zysk EBITDA spadł o 36,1 mln zł, czyli o 3,7%, do 927,6 mln zł w drugim kwartale 2018 roku z 963,7 mln zł w drugim kwartale 2017 roku. W drugim kwartale 2018 roku nadal obserwowaliśmy negatywny wpływ regulacji Roam Like at Home na dynamikę wyniku EBITDA, który przełożył się na obniżenie marży uzyskiwanej na usługach roamingu międzynarodowego o kwotę około 22 mln zł w ujęciu rok do roku. Marża EBITDA obniżyła się o 1,5 pkt proc. do 37,5% w drugim kwartale 2018 roku z 39% w drugim kwartale 2017 roku. Zgodnie ze standardem MSSF 15 i z uwzględnieniem wyników Grupy Netia zysk EBITDA wyniósł w drugim kwartale 2018 roku 946,4 mln zł przy marży EBITDA na poziomie 36,4%" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 603,2 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 2 469,9 mln zł rok wcześniej.

"Zgodnie z obowiązującym do końca 2017 roku standardem MSR 18 i bez uwzględnienia Grupy Netia, przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych spadły o 49,5 mln zł, czyli o 3,2% do 1 483,8 mln zł w drugim kwartale 2018 roku z 1 533,3 mln zł w drugim kwartale 2017 roku, przede wszystkim na skutek ujęcia niższych przychodów z usług głosowych. Na erozję przychodów z usług głosowych wpłynęła m.in. implementacja regulacji Roam Like at Home, zgodnie z którą detaliczne stawki roamingowe zostały zrównane ze stawkami krajowymi począwszy od czerwca 2017 roku oraz zmiana sposobu oferowania sprzętu dla klientów detalicznych (opłaty za sprzęt, w przeszłości zawarte w abonamencie za usługi, wraz z przejściem na model sprzedaży ratalnej przesuwają się do przychodów ze sprzedaży sprzętu). Spadek ten został częściowo skompensowany wyższymi przychodami z usług płatnej telewizji oraz wyższymi przychodami z tytułu transmisji danych" - czytamy dalej w raporcie.

Zgodnie z obowiązującym do końca 2017 roku standardem MSR 18 i bez uwzględnienia Grupy Netia, przychody hurtowe wzrosły o 56,2 mln zł, czyli o 8,6%, do 708,5 mln zł w drugim kwartale 2018 roku z 652,3 mln zł w drugim kwartale 2017 roku. Na wzrost tej pozycji wpływ miały przede wszystkim wyższe przychody z reklamy, wynikające z włączenia do portfolio grupy nowych kanałów telewizyjnych oraz wyższe przychody z tytułu połączeń międzyoperatorskich (interconnect), wynikające ze wzrostu wolumenu ruchu wymienianego z innymi sieciami, podano także.

W I poł. 2018 r. spółka miała 536,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 570,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 949,1 mln zł w porównaniu z 4 858,5 mln zł rok wcześniej.

"Zgodnie z obowiązującym do końca 2017 roku standardem MSR 18 i bez uwzględnienia Grupy Netia, zysk EBITDA spadł o 46,8 mln zł, czyli o 2,5%, do 1 846,4 mln zł w pierwszym półroczu 2018 roku z 1 893,2 mln zł w pierwszym półroczu 2017 roku. W pierwszym półroczu 2018 roku obserwowaliśmy nadal negatywny wpływ regulacji Roam Like at Home na dynamikę wyniku EBITDA, który przełożył się na obniżenie marży uzyskiwanej na usługach roamingu międzynarodowego o kwotę około 47 mln zł w ujęciu rok do roku. Marża EBITDA obniżyła się o 0,8 pkt proc. do 38,2% w pierwszym półroczu 2018 roku z 39% w pierwszym półroczu 2017 roku. Zgodnie ze standardem MSSF 15 i z uwzględnieniem wyników Grupy Netia zysk EBITDA wyniósł w pierwszym półroczu 2018 roku 1 836,4 mln zł przy marży EBITDA na poziomie 37,1%" - wskazano także.

W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym na dzień 30 czerwca 2018 roku łączna liczba usług świadczonych przez grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym wyniosła 16 698 622, co stanowi wzrost o 2,6% w skali roku, zaznaczono w raporcie.

"Należy podkreślić, że udział usług kontraktowych w ogólnej liczbie świadczonych przez nas usług systematycznie rośnie i na koniec drugiego kwartału 2018 roku osiągnął poziom 83,4%, wobec 82,5% odnotowanych na koniec drugiego kwartału 2017 roku. W pierwszym półroczu i drugim kwartale 2018 roku odnotowaliśmy rok do roku wzrost liczby wszystkich naszych podstawowych usług świadczonych w modelu kontraktowym tj. płatnej telewizji, telefonii komórkowej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jednocześnie po kilku kwartałach wyraźnej presji wynikającej z wprowadzenia regulacji prawnych obligujących klientów wszystkich sieci do rejestracji przedpłaconych kart SIM, obserwujemy stabilizację liczby świadczonych przez nas usług przedpłaconych przy wysokim poziomie ARPU" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 329,1 mln zł wobec 506,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

Tagi: technologie, media, telekomunikacja, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz