Notowania

górnictwo
11.06.2018 14:29

Ferrum: Cena w wezwaniu Watchet niższa od wartości godziwej, wezwanie korzystne

Zarząd Ferrum ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet nie odpowiada wartości godziwej spółki, jednak jest ona z premią do średnich notowań spółki z ostatnich 3 i 6 miesięcy poprzedzających wezwanie.  Jednocześnie zarząd ocenia, że wezwanie będzie miało pozytywny wpływ na działalność spółki i nie wyklucza odpowiedzi na nie, podało Ferrum.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Biorąc pod uwagę wycenę akcji spółki na rynku regulowanym w ostatnich sześciu miesiącach przed ogłoszeniem wezwania zarząd wskazuje, że zaproponowana w wezwaniu cena jest wyższa od średniej z ostatniego półrocza oraz jest zgodna z wymogami przepisów prawa, w szczególności z treścią art. 79 Ustawy. Zarząd emitenta biorąc jednak pod uwagę aktualną sytuację finansową spółki, która prezentowana jest w przekazywanych do publicznej wiadomości raportach okresowych stwierdza, że zaproponowana w wezwaniu cena za jedną akcję spółki na poziomie 4,39 zł jest zbyt niska. W ocenie zarządu zaproponowana w wezwaniu cena jest niższa od wartości godziwej akcji spółki" - czytamy w stanowisku zarządu.

Zdaniem zarządu, cena zaproponowana w wezwaniu nie uwzględnia potencjału Ferrum, wynikającego z oddłużenia, pozyskania nowych środków finansowych na bieżącą działalność, uruchomienia nowej linii produkcyjnej oraz dobrej sytuacji finansowej spółki zależnej ZKS Ferrum. Jest ona jednak z premią do średnich notowań spółki z ostatnich 3 i 6 miesięcy poprzedzających wezwanie.

"Zarząd ocenia, że ogłoszone wezwanie będzie miało pozytywny wpływ na działalność spółki oraz długofalową poprawę osiąganych przez spółkę wyników, a także wzmocnienie pozycji rynkowej Ferrum" - czytamy także w materiale.

Wzywający oraz pozostałe strony porozumienia już od kilku miesięcy są znaczącymi akcjonariuszami Ferrum, a plany przedstawione w wezwaniu zmierzające do kontynuowania przez strony porozumienia współpracy jako długoterminowi inwestorzy spółki oraz koncentracja na optymalizacji działalności operacyjnej i finansowej spółki pokrywają się z aktualnymi planami spółki, wskazano

"Zarząd spółki jest zdania, że mimo, iż cena wezwania nie oddaje potencjalnej i rzeczywistej wartości Ferrum, to jednak jest adekwatna do obecnie panujących nastrojów na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, szczególnie biorąc pod uwagę segment rynkowy emitenta, i jest wyższa od średniego kursu spółki z ostatniego półrocza. Wobec powyższego, zarząd spółki nie wyklucza odpowiedzi na ogłoszone wezwanie poprzez sprzedaż przez emitenta posiadanych 1 386 386 sztuk akcji własnych" - czytamy dalej.

W przypadku zrealizowania takiego scenariusza, pozyskane pieniądze zostałyby przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego, co w ocenie zarządu pozwoliłoby między innymi na poprawę wyników Ferrum.

Pod koniec maja Watchet ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 19 792 817 akcji Ferrum, uprawniających do ok. 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,39 zł za akcję.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

Tagi: górnictwo, hutnictwo, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz