Notowania

finanse
13.06.2017 12:53

Fitch podtrzymał ratingi Warszawy na poziomie AAA(pol), perspektywa stabilna

Podziel się
Dodaj komentarz

Fitch Ratings potwierdził krajowy długoterminowy rating Warszawy na poziomie AAA (pol). Perspektywa ratingu jest stabilna, podała agencja.

Fitch Ratings potwierdził jednocześnie długoterminowy rating krajowy AAA(pol) dla programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez miasto w ramach tego programu.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch, że w średnim okresie Warszawa utrzyma dobre wyniki operacyjne oraz bezpieczne wskaźniki długu. Rating bierze również pod uwagę wysoki poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia, oraz bogatą i zróżnicowaną gospodarkę lokalną z mocną bazą podatkową. Rating uwzględnia także oczekiwany wzrost zobowiązań bezpośrednich i pośrednich miasta związanych z nowymi inwestycjami" - czytamy w komunikacie.

Rating odzwierciedla oczekiwania Fitch, że w latach 2017-2019 wyniki operacyjne Warszawy pozostaną dobre z nadwyżką operacyjną wynoszącą około 1,4 mld zł (lub 10% dochodów operacyjnych), co będzie zbieżne ze średnią z lat 2014-2016. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą w dalszym ciągu skutecznie kontrolować wzrost wydatków operacyjnych, przy wsparciu ponad przeciętnej elastyczności finansowej po stronie wydatków operacyjnych oraz spodziewanego wzrostu gospodarki Polski (prognoza wg Fitch 3,1% rocznie w 2017-2018), podano również.

"Fitch spodziewa się, że w średnim okresie deficyt budżetowy Warszawy będzie wynosił 5-8% dochodów ogółem w związku z realizacją nowych projektów inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych przewidzianych na lata 2014-2020. Fitch przewiduje, że w latach 2017-2019 wydatki majątkowe Warszawy mogą wynieść łącznie 9,5 mld zł (średnio 18% wydatków ogółem rocznie). Będzie to poziom wyższy niż średnia z lat 2014-2016 wynosząca 12%. Jednak Fitch spodziewa się, że miasto, podobnie jak w latach ubiegłych, sfinansuje większość wydatków majątkowych (90%) z nadwyżki bieżącej, wolnych środków oraz bezzwrotnych dotacji na inwestycje dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce, co ograniczy zapotrzebowanie Warszawy na finansowanie długiem" - czytamy dalej.

W 2017 roku, podobnie jak w latach 2015 i 2016, miasto nie planuje zaciągać nowego długu, w związku z czym na koniec roku zadłużenie bezpośrednie powinno obniżyć się do około 5,2 mld zł lub 37% dochodów bieżących (5,7 mld zł na koniec 2016 r.). Fitch przewiduje, że zadłużenie bezpośrednie miasta wróci na ścieżkę wzrostu w 2019 roku w związku z realizacją inwestycji, ale nie przekroczy 40% dochodów bieżących w średnim okresie, podano także.

"Fitch spodziewa się, że począwszy od 2017 r. zobowiązania pośrednie Warszawy ponownie wzrosną do około 3 mld zł pod koniec 2019 r. (1,7 mld zł na koniec 2016 r.), co będzie miało związek z rozpoczęciem nowych inwestycji przez spółki komunalne w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Większa część finansowania, podobnie jak podczas minionej perspektywy, pochodzić będzie ze środków unijnych oraz własnych spółek. Pozostała część finansowana będzie z długu, głównie kredytów zaciągniętych w Międzynarodowych Instytucjach Finansowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny" - czytamy.

Produkt regionalny brutto na mieszkańca Warszawy jest trzykrotnie wyższy od średniej krajowej. Dobrze rozwinięta i bogata gospodarka lokalna znajduje odzwierciedlenie w wysokich dochodach podatkowych miasta. Jednak wysoki udział podatków dochodowych w dochodach operacyjnych (tj. 38% w 2016 r.), a także obowiązkowe wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej (w 2016 r. 792 mln zł lub 5,8% dochodów bieżących) powodują, że budżet Warszawy jest narażony na cykle gospodarcze. Agencja spodziewa się, że Warszawa pozostanie centrum gospodarczym Polski, miejscem atrakcyjnym dla inwestorów i mieszkańców. Wszystkie te czynniki powinny wspierać dalszy rozwój bazy podatkowej oraz zwiększać wpływy z tytułu dochodów podatkowych do budżetu miasta, podsumowano.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz