Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Arkadiusz Droździel
|

GPW: Można było zarobić nawet ponad 500 procent

0
Podziel się:

Taki zysk od początku roku przyniosła inwestycja w spółkę Immoeast.

GPW: Można było zarobić nawet ponad 500 procent
(H-Gall/iStockphoto)
bEUvujqt

Rok 2009 był bardzo łaskawy dla rodzimych inwestorów giełdowych. Od stycznia na ponad 60 spółkach mogli zarobić co najmniej dwa razy więcej, niż zainwestowali.

Mijający rok zaliczy do udanych także duża część posiadaczy jednostek funduszy inwestycyjnych. Można było zyskać kilkadziesiąt procent w skali roku. Narzekać nie powinni również inwestujący w złoto. Cena kruszcu w 2009 roku biła rekordy wszech czasów.

Niezbyt opłacalną inwestycją były natomiast lokaty bankowe, które maksymalnie mogły dać zysk nie większy niż 10 procent w skali roku. Najmniej zarobili, a czasem nawet stracili z kolei ci, którzy na początku 2009 roku zainwestowali swoje oszczędności w waluty.

bEUvujqv

Bez problemu można było zarobić 100 procent

I do połowy lutego nic na to nie wskazywało. Indeksy straciły do tego czasu kolejne 20 procent i były na poziomach z połowy 2003 roku. Wtedy jednak nastąpił punkt zwrotny. Inwestorzy uznali, że akcje spadły już do tak niskich poziomów, że warto je zacząć kupować. Od połowy lutego cztery główne indeksy zanotowały wzrost od ponad 70 do prawie 90 procent.

Stopa zwrotu indeksów GPW
od początku roku od 17 lutego 2009
nazwa indeksu stopa zwrotu (proc.) nazwa indeksu stopa zwrotu (proc.)
sWIG80 56,1 mWIG40 87,7
mWIG40 51,9 WIG 86,5
WIG 40,1 sWIG80 81,3
WIG-20 26,3 WIG-20 78,6
indeksy branżowe
WIG-Spożyw 116,4 WIG-Dewel 145,8
WIG-Dewel 109,4 WIG-Banki 141,8
WIG-Chemia 69,8 WIG-Spożyw 120,1
WIG-Info 34,0 WIG-Chemia 92,4
WIG-Banki 28,2 WIG-Info 60,0
WIG-Paliwa 21,7 WIG-Paliwa 59,8
WIG-Budow 12,8 WIG-Media 40,1
WIG-Media 12,6 WIG-Budow 36,0
WIG-Telekom -4,6 WIG-Telekom 6,7
bEUvujqB

źródło: Money.pl (stan na 23.12.2009 r.)

Dzięki temu w skali całego roku warszawski parkiet urósł o prawie 40 procent, a wartość spółek na nim notowanych przekroczyła poziom 700 miliardów złotych. Jeszcze lepiej poradziły sobie małe i średnie spółki - ich indeksy wzrosły o ponad 50 procent. Rekordzistami są jednak indeksy grupujące spółki z branży deweloperskiej oraz spożywczej - oba od początku stycznia zyskały na wartości ponad 110 procent.

I to właśnie spółka działająca w branży deweloperskiej dała zarobić w skali roku najwięcej. Cena akcji Immoeast, czołowego austriackiego dewelopera notowanego na GPW, wzrosła od początku stycznia o ponad 500 procent. Ponad 300 procentową stopą zwrotu z inwestycji mogą się natomiast pochwalić akcjonariusze Magellana - pośrednika finansowego, Groclinu - producenta foteli samochodowych, ACE - producenta tarczy hamulcowych ERG - producenta wyrobów z tworzyw sztucznych *Pagedu, *spółki działającej w branży drzewnej.

bEUvujqC

źródło: Money.pl (stan na 23.12.2009 r.)

Od początku roku co najmniej dwa razy tyle, co się zainwestowało, można było zarobić na akcjach ponad 60 spółek, a kolejne prawie 150 przyniosły dwucyfrową stopę zwrotu.

Jeszcze większe zyski można było osiągnąć w mijającym roku kupując akcje w dołku, który przypadł na połowę lutego. Inwestując wtedy w akcje Pagedu można było zarobić ponad *ośmiokrotność *zainwestowanej kwoty.

Ponad 500 procent zysku przyniosłaby inwestycja w akcje wspomnianego już ACE, a 450 procent - Asbisu (zarejestrowany na Cyprze dystrybutor sprzętu komputerowego). Nieco mniej niż 400 procent zyskaliby natomiast ci, którzy kupiliby 17 lutego akcje Ambry (założony przez Janusza Palikota dystrybutor i producent win)
, AB (dystrybutor sprzętu komputerowego).

bEUvujqD

źródło: Money.pl (stan na 23.12.2009 r.)

Spośród największych spółek notowanych na GPW, wchodzących w skład WIG20, największy zarobek od początku roku przyniósł zakup akcji KGHM, których cena wzrosła w tym czasie prawie 210 procent. Niemal 150 procent zysku dała natomiast inwestycja w akcje Lotosu, a na kolejnych dziewięciu spółkach stopa zwrotu z inwestycji była dwucyfrowa.

bEUvujqE

źródło: Money.pl

Polacy ponownie zakochują się w funduszach


Od końca grudnia 2008 roku do końca listopada 2009 roku aktywa zarządzane przez fundusze inwestycyjne wzrosły o prawie 17 miliardów złotych - do ponad 90 miliardów. Choć to nadal o ponad 55 miliardów mniej niż w rekordowym październiku 2007 roku, to jednak odwróciła się spadkowa tendencja, rozpoczęta dwa lata temu.

źródło: Analizy Online

W największym stopniu Polaków do funduszy ponownie przekonała znaczna poprawa nastrojów nie tylko na rodzimej, ale także na światowych giełdach (rosyjska urosła od początku roku o ponad 120 procent, brazylijska ponad 80 procent, węgierska i chińska ponad 60 procent, a największe - amerykańska, japońska, brytyjska, niemiecka po około 20 procent) co przełożyło się w wielu przypadkach na znaczny wzrost cen jednostek funduszy inwestycyjnych. A w szczególności tych, które inwestują w akcje spółek z rynków wschodzących, a także małych i średnich firm notowanych na GPW.

Od początku roku na inwestycji w dwa fundusze ING FIO Rosja EUR rozliczanych w złotych i euro można było zarobić ponad 90 procent. Ponad 80 procentowy zysk w skali roku przyniosły cztery fundusze zarządzane przez Arka BZWBK, które inwestują w akcje firm z Europy Srodkowo-Wschodniej.

Jeszcze korzystniej wypada zyskowność funduszy akcji, w przypadku ich nabycia w połowie lutego, gdy rynek akcji był na najniższych poziomach. Ponad 10 funduszy od tego czasu wypracowało ponad 90 procentową stopę zwrotu, a najlepszy w tym porównaniu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Sektora Finansowego Nowej Europy nawet ponad 100 procent.

Stopa zwrotu funduszy akcji
od początku roku *od 17 lutego 2009 r. *
Nazwa funduszu Stopa zwrotu (proc.) Nazwa funduszu stopa zwrotu (proc.)
ING FIO Rosja EUR 94,5 Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Sektora Finansowego Nowej Europy 107,3
ING FIO Rosja EUR (EUR) 92,3 ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus 106,8
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 85,9 Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO (EUR) 104,1
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO 83,2 Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO 101,4
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO (EUR) 83,1 QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny 99,0

źródło: Analizy Online (stan na 23.12.2009 r.)

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku funduszy zrównoważonych, które również inwestują aktywa - aczkolwiek tylko w części - na rynku akcji. Od początku roku najwięcej zarobili posiadacze jednostek funduszu Lukas FIO Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski, który wzrósł w tym czasie o ponad 45 procent. Ponad 70 procentowy zysk wypracował natomiast od połowy lutego ING Parasol FIO subfundusz Selektywny Plus.

Stopa zwrotu funduszy zrównoważonych
od początku roku od 17 lutego 2009
Nazwa funduszu Stopa zwrotu (proc.) Nazwa funduszu Stopa zwrotu (proc.)
Lukas FIO Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski 45,3 ING Parasol FIO subfundusz Selektywny Plus 72,8
ING Parasol FIO subfundusz Selektywny Plus 40,1 Pioneer Aktywnej Alokacji FIO 62,8
Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Rynku Chińskiego 36,4 KBC Beta SFIO 61,2
Pioneer Aktywnej Alokacji FIO 35,2 Pioneer Zrównoważony FIO 60,0
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 32,5 Lukas FIO Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski 59,4

źródło: Analizy Online (stan na 23.12.2009 r.)

Sytuacja na rynku akcji nie miała natomiast wpływu na zyski osiągane przez fundusze, które swoje aktywa inwestują głównie w obligacje. W tym przypadku więcej mogli zarobić ci, którzy jednostki tego typu funduszy nabyli na początku roku, a nie - jak w przypadku innych inwestycji - w połowie lutego.

Nieco mniej niż 60 procent od początku roku zyskują posiadacze funduszy Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO rozlicznych tak w złotych jak i w dolarach oraz subfundusz Pioneera Obligacji Strategicznych. Natomiast najwyższa stopa zwrotu dla funduszu nabytego w połowie lutego, to niewiele ponad 50 procent (Pioneer FG SFIO subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych).

Stopa zwrotu funduszy papierów dłużnych
od początku roku od 17 lutego 2009
nazwa funduszu stopa zwrotu (proc.) nazwa funduszu stopa zwrotu (proc.)
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (USD) 58,1 Pioneer FG SFIO subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych 51,0
Pioneer FG SFIO subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych 57,5 Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (USD) 22,3
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO 57,4 Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Obligacji 19,6
PKO ŚFW - SFIO subfundusz Papierów Dłużnych USD (USD) 29,4 Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO 19,3
PKO ŚFW - SFIO subfundusz Papierów Dłużnych USD 28,9 Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Plus 15,5

źródło: Analizy Online (stan na 23.12.2009 r.)

Złoto, lokaty i waluty nie mogą się równać z akcjami i funduszami


Pomimo, że w 2009 roku cena złota osiągnęła rekordowy poziom w historii, to jednak zysk od początku roku wyniósł _ zaledwie _ około 25 procent. Nawet, zakładając kupno tego kruszcu po minimalnej tegorocznej cenie (styczeń) i sprzedaży po maksymalnej (listopad), to zarobek na takiej operacji wyniósłby niecałe 50 procent.

NOTOWANIA UNCJI ZŁOTA W OKRESIE 01.01.2009-23.12.2009 (USD)

_ _źródło: X-Trade Brokers

Najpewniejsza forma inwestycji - lokata bankowa - w tym roku nie pozwoliła zarobić nawet 10 procent. Najlepiej oprocentowany depozyt 12-miesięczny, założony na początku roku mógł przynieść maksymalnie nieco ponad 9 procent zysku w skali roku (Noble Bank)
.

W perspektywie całego roku praktycznie w ogóle nie opłacała się inwestycja w waluty obce. W przypadku dolara, obecny kurs jest niższy od tego z początku stycznia.* *

NOTOWANIA DOLARA AMERYKAŃSKIEGO W OKRESIE 02.01.2009-23.12.2009 (PLN)

[ _

_ ]( http://www.money.pl/pieniadze/forex/waluty/forex,usdpln.html )
źródło: NBP

Euro jest na bardzo zbliżonym poziomie, podobnie jak frank szwajcarski. Z najważniejszych walut świata kilkuprocentowy zysk przyniosła jedynie inwestycja w angielskiego funta.

NOTOWANIA FUNTA BRYTYJSKIEGO W OKRESIE 02.01.2009-23.12.2009 (PLN)

[ _

_ ]( http://www.money.pl/pieniadze/forex/waluty/forex,gbppln.html )
źródło: NBP

Nie oznacza to jednak, że na walutach w tym roku nie dało się zarobić. Około 20 procent zysku osiągnęli ci, którzy się ich pozbyli w połowie lutego, gdy złoty był na rekordowo niskich poziomach.

NOTOWANIA EURO W OKRESIE 02.01.2009-18.02.2009 (PLN)

_ _


źródło: NBP

Przykładowo w tym czasie europejska waluta wzrosła z poziomu około 4 złotych do niemal 5 złotych.

Inwestycje 2009 w raportach Money.pl
*Kryzys giełdzie niestraszny. GPW lepsza niż Wall Street * Od połowy września 2008 roku do polowy września 2009 roku dobrze zainwestowane poza giełdą pieniądze mogły dać ponad 80 procent zysku - analizuje Money.pl.
*Kryzys giełdzie niestraszny. GPW lepsza niż Wall Street * Indeks WIG w czasie kryzysu odnotował nawet 84-procentowy wzrost. Ale najlepiej zarabiało się w Azji.
*Fundusze akcji znów dają zarobić * Najlepsi, inwestując w fundusze akcji zarobili ponad 30 proc. w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
bEUvujqW
giełda
fundusze
lokaty
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)